Skip to main content

Zapewnienie chłodzenia dla przemysłowego producenta części samochodowych

Firma Daikin dostarczyła ostatnio agregat chłodniczy chłodzony powietrzem, ze sprężarką śrubową, ze sterowaniem inwerterowym serii TZ, aby zaspokoić potrzeby chłodnicze zakładu przemysłowego w pobliżu Lizbony, w Portugalii. Zakład produkuje hamulce i inne podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego.

Zainstalowane produkty

1x EWAD-TZ

Całkowita wydajność chłodnicza: 307 kW

Informacje o produktach i projekcie

W przypadku tego projektu użytkownik końcowy pilnie potrzebował agregatu chłodniczego do zastąpienia agregatu, który właśnie przestał działać. Dostarczone urządzenie TZ odpowiada w pełni potrzebom chłodzenia procesowego zakładu, zwłaszcza pod względem efektywności energetycznej.

Więcej informacji o technologii sterowania inwerterowego sprężarek śrubowych Daikin oraz o projekcie

Dla użytkownika końcowego bardzo ważna była efektywność. Dzięki zastosowaniu dostarczonego przez firmę Daikin agregatu chłodniczego ze sprężarką śrubową z inwerterem oraz platformy zdalnego monitorowania Daikin on Site, agregat ten przekroczył cele efektywności wyznaczone przez użytkownika końcowego.

Sprężarka śrubowa Daikin, opracowana i produkowana przez firmę Daikin, zawiera w technologię sterowania inwerterowego. Jest również chłodzona czynnikiem chłodniczym. Pomaga to zwiększyć niezawodność podzespołów i efektywność sprężarki.

Inwerter gwarantuje doskonałą efektywność agregatu chłodniczego przy częściowych obciążeniach, co jest istotne, gdy weźmie się pod uwagę warunki otoczenia. Chociaż przemysłowe zakłady produkcyjne często wymagają stałego obciążenia chłodniczego przez cały rok, warunki, w jakich pracują agregaty chłodnicze, różnią się w zależności od pory roku.

Dzięki technologii sterowania inwerterowego firmy Daikin, zainstalowany agregat chłodniczy TZ zapewnia wymaganą wydajność chłodniczą przy najwyższym poziomie efektywności energetycznej przez cały rok niezależnie od wahań temperatury otoczenia.

Innym ważnym aspektem projektu jest platforma chmurowa Daikin on Site.

Daikin On Site (DoS) to platforma zdalnego monitorowania, która zapewnia dane w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dotyczące działania instalacji chłodniczej i jej funkcjonalności. Umożliwia to właścicielom zakładów podejmowanie działań zapobiegawczych dla uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z awariami i przestojami.

Platforma umożliwia kierownikom zakładów łatwe rozpoznawanie problemów w chwili ich wystąpienia i znajdowanie właściwych rozwiązań. Menedżerowie mogą również korzystać z platformy do oceny parametrów w czasie rzeczywistym i zdalnego dostosowywania ustawień. Poprawia to efektywność i zarządzanie jednostką, umożliwiając planowanie konserwacji zapobiegawczej i zwiększając niezawodność.

Dowiedz się więcej tutaj o platformie Daikin on Site.

Czy jesteś zainteresowany rozwiązaniami jednośrubowych sprężarek Daikin z e sterowanie inwerterowym? Skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza.

Związane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?