Skip to main content

Analiza przypadku obudowy dźwiękochłonnej

Czym jest skuteczność akustyczna obudowy dźwiękochłonnej?

Czym jest skuteczność akustyczna obudowy dźwiękochłonnej?

Skuteczność akustyczna nowej obudowy dźwiękochłonnej Daikin dla jednostek zewnętrznych Sky Air oraz VRV 5 została potwierdzona podczas próby przeprowadzonej dla instalacji mieszkaniowej znajdującej sie w Burgundii, Francja, gdzie wykazano znaczną redukcję głośności równą, a nawet przekraczającą wartości fabrycznych testów w pomieszczeniach.

Przykład perfekcji

Wyeliminowanie wszelkich zakłóceń akustycznych było kwestią zasadniczą dla właściciela nieruchomości mieszkalnej we Flassy, w wiejskim rejonie Burgundii. Specjaliści Alhyange Acoustique przeprowadzili testy instalacji obudowy dźwiękochłonnej Daikin, zamontowanej na jednostce zewnętrznej Daikin Sky Air RZAG125N, aby zmierzyć jej sprawność akustyczną w warunkach rzeczywistych.

Nieruchomość mieszkalna wyposażona w jednostkę z obudową dźwiękochłonną Daikin.

W ogrodzie rozmieszczono szereg mikrofonów w odstępach:
- 1 metra,
- 2 metrów,
- 5 metrów
- 10 metrów,
aby uzyskać maksymalną ilość danych, przed i po instalacji obudowy dźwiękochłonnej.
Dodatkowo przeprowadzono testy wewnątrz domu przy otwartych i zamkniętych oknach, aby otrzymać szczegółowe dane do analizy.

Szereg mikrofonów testujących poziomy głośności jednostki z obudową dźwiękochłonną Daikin.

Analiza ta jednoznacznie wykazała pozytywny efekt dodania obudowy dźwiękochłonnej Daikin, ze spadkiem poziomu głośności we wszystkich punktach i ogólną redukcją mocy akustycznej -10 dB (A), co odpowiada udokumentowanym wartościom testowym. Podobnie, w przypadku ciśnienia akustycznego zarejestrowano w odległości jednego metra wokół urządzenia, znaczną redukcję -7dB(A) z przodu oraz -14 dB(A) z boku, co nie tylko spełnia, ale nawet przekracza oryginalne wartości testowe.

bg-image

Wnioski Alhyange Acoustique:

„Przeprowadzone pomiary wskazują na znaczny spadek poziomu głośności potwierdzając dane podane przez fabrykę, co jest bardzo dużą zaletą w ocenie wpływu obudowy na jej otoczenie, ułatwiając tworzenie projektów w przyszłości.”

Rysunek 1: Porównanie poziomu mocy akustycznej na pasmo oktawowe z obudową i bez obudowy

Poziom mocy akustycznej Lw w dB
na pasmo oktawowe w Hz

Ogólny
poziom Lw
w dB(A)

Różnica w dB(A)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Bez obudowy dźwiękochłonnej

69,5

70,0

66,5

64,5

61,5

58,5

56,0

50,0

67,5

~ 10,0

Z obudową dźwiękochłonną

68,0

68,0

58,5

50,5

42,0

39,5

46,0

34,5

57,5

Rysunek 2: Porównanie ogólnego poziomu ciśnienia akustycznego w odległości jednego metra wokół jednostki z obudową dźwiękochłonną i bez niej

Punkt pomiaru w odległości jednego metra

Ogólny poziom ciśnienia akustycznego I.p w dB(A)

Różnica w dB(A)

Bez obudowy

Z obudową

Przód

55,0

47,5

-7,5

Lewa strona

57,0

43,0

-14,0

Prawa strona

52,5

42,5

-10,0

Tył

57,0

49,0

-8,0

Rysunek 3: Mapa poziomu ciśnienia akustycznego przed i po zainstalowaniu obudowy dźwiękochłonnej

Porównanie na mapie cieplnej pochłaniania głośności przez obudowę dźwiękochłonną.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się ze szczegółowym raportem z testowania

Inwestycja w głośność

Nowa obudowa dźwiękochłonna Daikin, specjalnie zaprojektowana dla systemu Sky Air (RZAG-N*/RZA-D) oraz pomp ciepła VRV 5 (RXYSA*), zapewnia znaczną redukcję poziomu zewnętrznej głośności oraz transmisji hałasu. Znacznie zwiększając elastyczność, pozwala to na stosowanie pomp ciepła nawet w bardzo wrażliwych na hałas obszarach.

Przetestowana fabrycznie nowa obudowa dźwiękochłonna Daikin jest dostarczana z gwarantowanymi danymi eksploatacyjnymi, dotyczącymi efektywności, przy minimalnym obniżeniu wydajności urządzenia. Dostępność danych fabrycznych umożliwia szybkie projektowanie rozmieszczenia i planowanie.

Łatwa do zainstalowania zarówno do nowych urządzeń jak i do juz zainstalowanych, obudowa dźwiękochłonna Daikin z gładkim antracytowym wykończeniem zapewnia dyskretny wygląd.

Więcej informacji, takich jak dane techniczne itp., można pobrać z portalu biznesowego Daikin dla zarejestrowanych użytkowników tutaj lub więcej informacji można znaleźć w poniższej broszurze. ( dostępnej w języku angielskim)

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?