Skip to main content

Wywieramy pozytywny wpływ

Bezpieczne i zdrowe środowisko to nasza misja. Dążenie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. jest naszym obowiązkiem.

Wizja środowiskowa Daikin 2050

Jako lider w branży HVAC-R* przyczyniamy się do poprawy jakości życia, komfortu, niezawodnej infrastruktury, bezpieczeństwa żywności i wzrostu gospodarczego w wielu różnych branżach. Rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie, ogrzewanie i wentylację ma również wpływ na globalne ocieplenie poprzez rosnące zużycie energii elektrycznej i emisje czynników chłodniczych. W Daikin traktujemy tę kwestię bardzo poważnie.

"Globalnie dążymy do zapewnienia dobrej jakosci powietrza wewnątrz pomieszczeń, jednocześnie dążąc do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do zera netto do 2050 r."

Jak tu dotarliśmy?

 • Poprzez stosowanie produktów o wysokiej efektywności energetycznej oraz poprzez rozwój i stosowanie czynników chłodniczych o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP), zwłaszcza R-32 lub CO2.
 • Poprzez rozwiązania, które optymalizują zarządzanie energią w systemach grzewczych i chłodniczych - na przykład poprzez zdalne sterowanie lub poprzez wspieranie gospodarki obiegowej dla czynników chłodniczych w celu ich ponownego wykorzystania jako cennego zasobu.
 • Poprzez moc powietrza tworzymy środowisko, które chroni ludzi.
* HVAC-R Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo

Zamykając pętlę L∞p w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości

Jesteśmy zdeterminowani, aby zmniejszyć oddziaływanie gazów cieplarnianych czynników chłodniczych na środowisko. Poprzez program obiegowej gospodarki czynników chłodniczych L∞p by Daikin - Recover - Reclaim - Reuse zmniejszamy negatywny wpływ komponentów na środowisko. Program ten jest naszą unikalną usługą recyklingu czynników chłodniczych i stanowi istotną część zaangażowania Daikin w tworzenie zrównoważonej przyszłości. Dołącz do naszej misji i dowiedz się, jak możesz przyczynić się do rozwoju naszej gospodarki obiegowej czynników chłodniczych.

Co udało nam się dotychczas osiągnąć?

Zmniejszamy wpływ czynników chłodniczych na globalne ocieplenie

Loop by Daikin
 • Daikin był pierwszą firmą na świecie, która wprowadziła na rynek klimatyzatory, pompy ciepła i chillery typu scroll wykorzystujące czynnik chłodniczy R-32 o trzykrotnie niższym współczynniku ocieplenia globalnego niż R-410-A.*
 • Od 2019 roku Daikin Industries, Ltd. udziela bezpłatnego dostępu do listy 300 patentów związanych z urządzeniami HVAC-R wykorzystującymi czynnik R-32, co umożliwia innym producentom zmniejszenie wpływu czynników chłodniczych na środowisko.**.
 • Dzięki inicjatywom gospodarki cyrkulacyjnej, takim jak pompy ciepła, L∞P by Daikin VRV oraz program L∞P by Daikin - Recover - Reclaim - Reuse dla kluczowych klientów i inwestorów, Daikin Europe N. V. i Daikin Central Europe unikają produkcji 400.000 kg pierwotnego gazu rocznie.
 • W 2020 roku Daikin Europe N. V. zainicjowała projekt Retradeables, pierwszy w Europie portal internetowy ułatwiający odzyskiwanie, regenerację i ponowne wykorzystanie czynników chłodniczych dla całej branży HVAC-R. Jako partner konsorcjum w ramach programu EU-Life rozpoczęliśmy realizację projektu w maju 2021 roku na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech.

  Źródła: * Daikin Europe N. V. Raport środowiskowy 2020. , ** Daikin Industries Ltd. Komunikat prasowy 2021

Redukujemy emisję CO2 

Daikin redukuje emisję CO2
 • Nasze globalne wysiłki na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych z klimatyzatorów domowych przyniosły w 2020 r. oszczędności rzędu 70 mln ton ekwiwalentu CO2 w porównaniu z poprzednimi latami.*
 • W tym samym roku emisja gazów cieplarnianych z naszej działalności produkcyjnej została obniżona do 1,08 mln ton-CO2 (redukcja o 79 % w stosunku do roku obrotowego 2005).*
 • Dzięki wyższej efektywności załadunku ciężarówek i zwiększeniu wysyłki drogą morską zamiast transportu drogowego Daikin Europe N. V. zmniejszył emisję CO2 związaną z transportem na jednostkę sprzedaży (m3) z 8,8 kg/m3 w 2016 r. do 7,3 kg/m3 w 2019 r.**
Źródła: * Daikin Industries Ltd Sustainability Report 2021, ** Daikin Europe N. V.'s Environmental Report 2020.

 

Wytyczne dotyczące zielonych zamówień

Wytyczne zielonych zamówień
 • Zachęcamy dostawców do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, na przykład poprzez uzyskanie certyfikatu ISO14001.
 • W roku fiskalnym 2020, 98% naszych dostawców w Europie spełniło kryteria oceny zawarte w naszych wytycznych dotyczących zielonych zamówień. Nasz wskaźnik zielonych zamówień* wynosi 80 % w całej Grupie Daikin.

Źródło: Daikin Industries Ltd Raport zrównoważonego rozwoju 2021

* Wskaźnik zielonych zamówień = Wartość towarów nabytych od dostawców, którzy spełniają nasze kryteria oceny / Wartość nabytych towarów

 

Standard Green Heart Factory

Standard Daikin Green Heart Factory
 • Nasza wewnętrzna metoda oceny mierzy wpływ naszych fabryk na zużycie wody, energii, fluorowęglowodorów, a także odpadów i emisji lotnych związków organicznych. Fabryka Daikin Europe N. V. Ostenda otrzymała srebrny medal (2018) i złoty medal (2019).

Źródło: Raport środowiskowy 2020 Daikin Europe N. V.

 

Nasz wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważone cele rozwoju
 • Daikin wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych poprzez stosowanie światowej klasy technologii w celu redukcji wpływu chłodzenia i ogrzewania na środowisko naturalne, jednocześnie dostarczając nowe wartości dla zdrowego, komfortowego stylu życia. Przyczyniamy się do lokalnego rozwoju gospodarczego i oferujemy naszym pracownikom możliwości rozwoju w oparciu o nasze podejście do zarządzania skoncentrowane na ludziach. Kierując się naszą zasadą współtworzenia, dążymy do znalezienia lepszych rozwiązań wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Źródło: Daikin Industries Ltd. Raport zrównoważonego rozwoju 2021
 

To również może Cie zainteresować

Przeczytaj nasze aktualności

Dowiedz się więcej o poradach Daikin

Zainspiruj się naszymi referencjami

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?