Skip to main content

Ogrzewnie

Głębokość odwiertów pod gruntową pompę ciepła?

 

 

Pompa ciepła gruntowa, zwana również głębinową to jedna z najpopularniejszych w ostatnim czasie instalacji typu OZE. Nieprzypadkowo jest to również jedna z najdroższych instalacji. Co składa się na koszty gruntowej pompy ciepła? Na czym w ogóle polega jej działanie, a także ile wyniesie potencjalny koszt instalacji? Na wszystkie pytania odpowiadają eksperci Daikin.

 

Działanie gruntowej pompy ciepła

Jak sama nazwa wskazuje gruntowa pompy ciepła pobiera energię z gruntu, którą następnie przetwarza w ciepło za pomocą wymiennika. Wymiennik to zestaw rur, które w przypadku pompy ciepła gruntowej  umieszcza się pod ziemią. Rury wypełnione są tzw. czynnikiem chłodniczym, czyli specjalną cieczą zdolną do parowania przy bardzo niskich temperaturach i ciśnieniach. Czynnik chłodniczy jest zdolny do poboru zakumulowanej energii, która następnie przekazywana jest do tzw. parownika, gdzie przechodzi w stan gazowy. Kolejnym elementem układu pompy ciepła jest sprężarka, która spręża parę z czynnika chłodniczego, podgrzewając ją. Następnie gorąca para trafia z powrotem wymiennika, gdzie oddaje ciepło obiegowi grzewczemu, ulegając przy tym skropleniu.

Na jakiej głębokości i w jakich odstępach układa się rury wymiennika poziomego?

Wymiennik gruntowy pompy ciepła dzieli się na poziomy lub pionowy. Instaluje się je zależnie od powierzchni działki. Wymiennik poziomy wymaga dość dużej działki o powierzchni kilkaset metrów. Do wykonania wymiennika pionowego wystarczy nieduża powierzchnia. Optymalna głębokość do instalacji wymiennika poziome gruntowej pompy ciepła to 0,2-0,5 metrów. Rzeczywista głębokość odwiertu pod pompę ciepła głębinową zależy od kilku czynników:

  • wielkości powierzchni,
  • ilości energii, jaką pompa ma pozyskać z gruntu,
  • kosztów,
  • technologii wykonywania odwiertu.

 

Rury wymiennika układane są we wcześniej przygotowanym wykopie dostosowanym do ich powierzchni. Niezbędne do ich ułożenia jest zachowanie wymaganych odstępów pomiędzy sąsiadującymi rurami, czyli od 0,4 m do 1,2 m. Wielkość odstępów dobiera się uwzględniając rodzaju gruntu i jego zdolność do regeneracji cieplnej, czyli powrotu temperatury dolnego źródła do pierwotnego poziomu. Znacząco wpływa to na rozmiar wykopu, a także powierzchnię niezbędną do instalacji pompy ciepła. Warto jednak podkreślić, że nie zachowanie odstępów może negatywnie wpłynąć na koszty instalacji, gdyż niezbędne okaże się wykorzystanie wyższej jakości materiałów.

Jak duży powinien być wymiennik gruntowy?

Obliczenie wielkości wymiennika gruntowego wymaga znajomości mocy chłodniczej grunotwej pompy ciepła a także typu gruntu, w którym ten wymiennik ma zostać ulokowany. Informację tę znaleźć można w danych technicznych urządzenia. Moc chłodnicza pompy ciepła odpowiada jej mocy grzewczej pomniejszonej o moc sprężarki.

 

Odwierty do pompy ciepłą głębinowej – ile kosztuje?

Koszty pompy ciepła głębinowej szacuje się na kwotę od 30 do 60 tysięcy złotych w zależności od typu urządzenia. Nie da się jednoznacznie określić całej kwoty instalacji, gdyż jest ona uzależniona od całej instalacji i ustalana jest w zależności od projektu. Cena uzależniona jest od wyceny poszczególnych wykonawców. Całkowity koszt odwiertów szacowany jest po wzięciu pod uwagę metr bieżącego odwiertu. Należy także wziąć pod uwagę technologię za pomocą której wykonuje się odwiert pompy ciepła głębinowej. Szacunkowo można powiedzieć, że odwiert pod wymiennik poziom kosztuje około 10 tys. zł, a pod wymiennik pionowy kosztuje nawet 20 tys. zł i więcej.

 

Pompa ciepła gruntowa – za pozwoleniem czy bez?

Choć prawo budowlane nie wspomina nic o konieczności uzyskania pozwolenia na instalację gruntowej pompy ciepła, poważne wątpliwości budzi kwestia samego odwiertu pod wymiennik. Nie jest do końca jasne czy pozwolenie na jego wykonanie jest niezbędne, dlatego najlepiej jest zapytać o opinię w miejscowym starostwie powiatowym.  

bg-image

Zapisz się na newsletter

Może zainteresuje Cię...

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?