Skip to main content

Jakie wymagania muszą spełniać systemy HVAC na nowoczesnych stadionach?

Kiedy po raz pierwszy powstały stadiony, skupiono się na zapewnieniu ogrodzonego miejsca dla rozgrywek sportowych, nie poświęcając zbyt wiele uwagi widzom. W ciągu kilku ostatnich dekad obiekty te rozwinęły się, stając się czymś więcej niż tylko obiektami dla sportu zorganizowanego; obecnie stanowią miejsce spotkań ludzi o wspólnych zainteresowaniach i zapewniają korzyści ekonomiczne dla otaczającej je społeczności. Na tę ewolucję wpłynęły postępy w dziedzinie architektury i technologii.

Nowe stadiony często mają mieszane przeznaczenie, są ikonami i skupiają się na kibicach, ale są też wystarczająco korporacyjne, by przynosić zyski w dniu meczu. Nowe spektakularne projekty spotęgowały doznania widzów. Innowacje pojawiły się także wewnątrz stadionu, ponieważ areny zaczęły oferować miejsca rozrywki i zajęcia, z których ludzie mogą korzystać przed meczem, a także w dni wolne od rozgrywek.

Ta ewolucja wpłynęła nie tylko na projektowanie architektoniczne stadionów, ale także na projektowanie HVAC, ponieważ im bardziej nowoczesne stały się te obiekty, tym bardziej zaczęły integrować usługi budowlane.

Systemy HVAC oferują niezbędne usługi nowoczesnych budynków, ponieważ są one potrzebne dla spełnienia oczekiwań dotyczących komfortu użytkowników, zwłaszcza w obiektach oferujących wrażenia.

Komfort cieplny w takich obiektach jak stadiony jest bardzo istotny. Systemy HVAC mogą być ważnymi sprzymierzeńcami w projektowaniu komfortowych doświadczeń dla widzów i innych użytkowników.

Systemy HVAC mogą mieć jednak również znaczący wpływ na koszty eksploatacji, a w konsekwencji na zyski. Z tego powodu są aspekty, które warto wziąć pod uwagę podczas projektowania systemów HVAC dla stadionów.

Komfort termiczny i jakość powietrza w pomieszczeniach

Jak już wspomniano, nowoczesne stadiony są coraz częściej obiektami o mieszanym przeznaczeniu, w których znajdują się strefy handlowe, bary, restauracje, salony dla VIP-ów i loże sky box. Wszystko to ma na celu zapewnienie widzom najwyższej jakości wrażeń przed meczem, w jego trakcie i po nim - a także w dni wolne od meczu. Oczywiście nie można oddzielić tej najwyższej jakości wrażeń od komfortu termicznego, który musi być zapewniony we wszystkich tych obszarach o każdej porze roku, ponieważ stadiony nie są już tylko obiektami sportowymi, ale także miejscem spotkań firmowych, imprez, koncertów i pokazów przez cały rok.

W tych obiektach wymagane jest wówczas komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, a w zależności od potrzeb potrzebne są agregaty chłodnicze i/lub pompy ciepła, które są odpowiednio zwymiarowane, aby mogły zaspokoić zapotrzebowanie na chłodzenie i ogrzewanie różnych obszarów stadionu.

To samo dotyczy jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ), która jest kolejnym bardzo ważnym aspektem do rozważenia, ponieważ rzesza ludzi w różnych obszarach stadionu zasługuje na oddychanie czystym powietrzem.

Jest to jeden z celów dobrze zaprojektowanych systemów wentylacyjnych, które są świetnym narzędziem do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach poprzez wymianę i filtrację powietrza.

Dowiedz się więcej tutaj o znaczeniu jakości powietrza w pomieszczeniach

Innym interesującym aspektem, na którym skupia się Daikin, jest monitorowanie IAQ, ponieważ monitorowanie i śledzenie ma fundamentalne znaczenie dla możliwości działania i wprowadzania ulepszeń.

Dzięki zintegrowaniu czujnika Daikin IEQ, system HVAC korzysta z zalet czujnika jakości środowiska wewnętrznego (IEQ), który monitoruje i śledzi warunki wewnętrzne poprzez zestaw parametrów jakości powietrza wewnętrznego, dając kierownikom obiektów wyraźne wskazania stanu jakości powietrza wewnętrznego w zarządzanym przez nich obiekcie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak firma Daikin może pomóc Ci w monitorowaniu IAQ

O ile chłodzenie i ogrzewanie wnętrz nie jest niczym nowym, o tyle od niedawna widzimy klimatyzowane trybuny i boiska na stadionach. W ostatnich kilku latach nasila się to, zwłaszcza w krajach, gdzie ekstremalne upały sprawiają, że klimatyzacja jest niezbędna, aby ludzie mogli normalnie gromadzić się i oddawać aktywnościom bez uszczerbku dla zdrowia.

Pomyślmy o stadionach, na których gromadzi się ponad 80 000 osób w warunkach otoczenia regularnie przekraczających 40°C - 80 000 ciał oddycha w ekstremalnym upale, generując więcej ciepła i wilgoci oraz czyniąc środowisko niezdrowym. To nie jest obraz doznań premium, a dodatkowo byłoby to szkodliwe dla ludzi.

Systemy HVAC mogą pomóc uniknąć podobnych scenariuszy, pomagając schłodzić siedzenia i obszary boiska na stadionach oraz zapewniając odpowiednią wymianę powietrza, aby zagwarantować komfort i bezpieczeństwo zarówno widzów, jak i zawodników.

Efektywność energetyczna

Klimatyzacja całego stadionu - zwłaszcza gdy nie posiada on rozsuwanego dachu - może być uznana za szkodliwą z punktu widzenia zużycia energii.

Jest jednak jeszcze jeden aspekt do rozważenia: życie, jakie znamy, nie byłoby możliwe w ekstremalnych upałach bez klimatyzacji.

Skoro już to określiliśmy, możemy przeanalizować, w jaki sposób nowoczesne systemy HVAC mogą pomóc zaspokoić potrzeby w zakresie klimatyzacji, będąc jednocześnie efektywnymi energetycznie i zrównoważonymi środowiskowo.

Na początek, systemy HVAC powinny być traktowane jako integralna część projektu budynku, którego celem jest osiągnięcie najlepszej efektywności energetycznej.

Oznacza to, że aspekty takie jak:

  • orientacja stadionu względem ruchu słońca

  • schematy kolorystyczne i ukształtowanie powierzchni budowli, mające na celu odbijanie ciepła i/lub odwracanie kierunku wiatru

  • obecność rozsuwanego dachu

  • obecność paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, która będzie zasilać stadion

należy wziąć pod uwagę przed zajęciem się aspektami, które są ściślej związane z systemem HVAC.

Podobnie jak projekt budowli, projekt HVAC musi mieć na celu osiągnięcie bardzo wysokiego poziomu efektywności energetycznej, co jest możliwe jedynie poprzez zastosowanie szeregu zaawansowanych technologii, które ukierunkowane są na każdą potrzebę, jaką może przedstawiać projekt.

Technologia sterowania inwerterowego jest niezbędna w projektach HVAC wykorzystujących jednostki chłodzone powietrzem lub wodą, szczególnie w budynkach, w których występują częste zmiany w zapotrzebowaniu na energię elektryczną w zależności od zajętości i rozmieszczenia osób w różnych obszarach budynku.

W rzeczywistości technologia sterowania inwerterowego dzięki zmianie częstotliwości zasilania silnika moduluje prędkość obrotową sprężarki (obr./min) i w ten sposób steruje jej wydajnością.

Ponieważ agregaty chłodnicze i pompy ciepła instalowane na stadionach zazwyczaj pracują przy częściowym obciążeniu, technologia sterowania inwerterowego jest cennym rozwiązaniem pozwalającym na zwiększenie ich efektywności.

Następnie, aby cały system HVAC był bardziej wydajny, ważne jest, aby przepływ wody w systemie HVAC mógł się zmieniać w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania mocy budynku. System zmiennego przepływu wody jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ moduluje przepływ wody przez system i zapewnia jak najbardziej wydajną pracę pomp, zmniejszając ich zużycie energii.

To samo dotyczy central wentylacyjnych (AHU), które mogą być włączone do systemu HVAC. Można znacznie zmniejszyć zużycie energii, wybierając modele z wentylatorami ze sterowaniem inwerterowym o wysokiej efektywności i z funkcją odzysku ciepła.

Przykładowo, odzysk ciepła jest opcją, która dzięki wymiennikom ciepła umożliwia centralom odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego. Przekazują one ciepło ze strumienia wywiewanego zużytego powietrza do strumienia czystego powietrza wprowadzanego do budynku, bez żadnych zanieczyszczeń. Proces ten w znacznym stopniu poprawia efektywność energetyczną.

Kolejnym aspektem do rozważenia w złożonych systemach HVAC jest modułowość. Modułowość umożliwia uaktywnianie urządzeń w oparciu o obszary stadionu, które faktycznie wymagają chłodzenia lub ogrzewania w danym czasie, zapewniając jeszcze większą kontrolę nad zużyciem energii. Można to osiągnąć poprzez rozdzielenie obciążenia na kilka jednostek, które mogą być uruchamiane w zależności od bieżących potrzeb.

Obciążenie nowoczesnych stadionów zazwyczaj zmienia się w zależności od pory roku lub konkretnego wydarzenia, które jest na nich organizowane. Ma to znaczący wpływ na efektywność energetyczną budowli. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę zmienność zapotrzebowania na moc dla całego obiektu. Aby uzyskać bardziej efektywny system HVAC, przydatne może być podzielenie obciążenia na wiele jednostek o różnych rozmiarach i sterowanie nimi tak, jakby były jedną dużą jednostką.

Inteligentny menedżer agregatów chłodniczych Daikin (iCM) został zaprojektowany do sterowania, sekwencjonowania i optymalizacji wydajności wielu agregatów chłodniczych, harmonizując sposób działania pojedynczych agregatów chłodniczych w obiekcie i umożliwiając im osiągnięcie celu przy minimalnym wysiłku, zarówno pod względem zużycia energii, jak i działania mechanicznego. Wszystko to ma oczywiście pozytywny wpływ na trwałość i efektywność agregatów chłodniczych.

Monitorowanie, konserwacja zapobiegawcza i niezawodność

Zdalne monitorowanie i kontrola są bardzo ważne dla każdego systemu HVAC o wielkości wymaganej przez stadiony.

Monitorowanie i śledzenie pomaga zapewnić zrozumienie bieżącej sytuacji, a także przy wprowadzeniu ulepszeń. Dlatego tak ważne jest posiadanie systemu, który może być zdalnie monitorowany i kontrolowany, aby zarządzający obiektami mogli podejmować prewencyjne działania konserwacyjne dla zapewnienia efektywności i niezawodności systemu.

Daikin on Site (DoS) umożliwia inżynierom na całym świecie monitorowania, zarządzanie, wizualizację i kontrolę wszystkich jednostek zainstalowanych w systemie HVAC, w jednym lub wielu obiektach, w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z chmury. Daje to menedżerom serwisu możliwość podejmowania działań zapobiegawczych bez konieczności odwiedzania obiektu, co wykładniczo zwiększa możliwości wsparcia technicznego.

DoS to narzędzie firmy Daikin do zdalnego monitorowania, które dostarcza danych w czasie rzeczywistym w trybie 24/7 przez cały rok w celu śledzenia instalacji agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych oraz ich funkcjonalności. Umożliwia to właścicielom zakładów podejmowanie działań zapobiegawczych i uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z awariami i przestojami.

Za każdym razem, gdy pojawia się alarm, menedżerowie zakładów mogą łatwo wykryć problem i znaleźć właściwe rozwiązanie. Dzięki tej platformie mogą oceniać wszystkie parametry w czasie rzeczywistym i działać zdalnie, gdy wystąpi potrzeba dostosowania ustawień. Wszystko to usprawnia obsługę i zarządzanie jednostkami oraz podnosi ich niezawodność.

DoS ułatwia również planowanie pracy techników, dając im możliwość przygotowania się do problemów i możliwych rozwiązań, pokazując części zamienne, które mogą być potrzebne i przyspieszając pracę. Umożliwia to technikom wydajną pracę i skraca czas przywrócenia instalacji HVAC do normalnego stanu.

DoS tworzy również okresowe raporty sprawności działania systemu i audyty energetyczne, które pomagają utrzymać system tak efektywny, jak to tylko jest możliwe.

Z tych wszystkich powodów system Daikin on Site stał się niezbędny do podniesienia poziomu efektywności i niezawodności instalacji HVAC, nawet (prawie całkowicie) zdalnie.

Związane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?