Skip to main content

Ogrzewnie

Mój prąd 5.0 – nawet 28 tysięcy dofinansowania dla pomp ciepła

 

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii, rząd powołał w kwietniu kolejny program dofinansowań do kosztów montażu OZE. Łączna kwota dotacji na budowę domu zasilanego OZE może wynieść nawet ponad 54 tys. złotych. W praktyce kwoty dotacji są nieco mniejsze i uzależnione od typu instalacji.

 

Program "Mój Prąd 5.0" przeznaczony jest dla instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła i jest kolejną tego typu inicjatywą obok programu "Czyste powietrze". Stosuje się tak do nowych jak i już istniejących budynków. W tym roku liczba wniosków jest rekordowa, a nieprzekraczalny termin ich składania ustalono na 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerapnia puli pieniędzy przeznaczonych na dotacje, czyli blisko miliarda złotych. Co więcej polski rząd przewidział uruchomienie puli dodatkowych 400 mln zł dla programu "Mój Prąd 5.0", co świadczy o wysokim zainteresowaniu. Im szybciej złożymy wniosek tym większa szansa, że załapiemy się na dotacje. W praktyce kwota dofinansowania w ramach programu "Mój Prąd 5.0" nie może przekraczać 50% całej instalacji.

Gruntowe pomy ciepła w programie Mój Prąd 5.0

28 tys. złotych to maksymalna kwota jaką możemy uzyskać na projekt zasilnia domu pompą ciepła typu gruntowa. W praktyce może to zredukować koszty montażu nawet o połowę i to w przypadku najdroższych i najbardziej wydajnych instalacji takich jak pomy ciepła Daikin.

 

Pompa ciepła powietrze-woda - dofinansowania z programu Mój Prąd 5.0

Kwoty dofinansowania z programu Mój Prąd 5.0 dla pomp ciepła typu powietrze-woda uzależnione są od klasy efektywności pompy ciepła i mogą wynosić od 12,6 tys. złotych do 19,4 tys. złotych.

 

Kto może wnioskować o dofinansowanie w ramach Mój Prąd 5.0

Wnioski mogą składać wszyscy, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach, w tym osoby, które korzystały z innych programów jak np. Czyste Powietrze. Pozostali wnioskodawcy mogą skorzystać z programu w określonych sytuacjach, które zdefiniowana następująco:

 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania.
 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania pod warunkiem przejścia na net-billing.
 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania, przeszli na net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe.

 

Jak uzyskać dofinansowanie z Mój pad 5.0?

Uzyskanie dofinansowania w ramach programu ogranicza się w zasadzie do złożenia prawidłowego wniosku. Należy również dołączyć następujące dokumenty:

 • Kopia faktury lub paragon imienny za zakup lub/i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • Potwierdzenia dokonanych płatności;
 • Zaświadczenie OSD potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci wydane/podpisane przez OSD;
 • Dokument potwierdzający rachunek bankowy (np. kopia dokonania przelewu);
 • Kopia faktury lub paragon imienny za zakup lub/i montaż magazynu ciepła / urządzenia grzewczego;
 • Potwierdzenia dokonanych płatności;
 • Karta produktu i/lub etykieta energetyczna (w zależności czy jeden dokument będzie posiadał pełną informację na temat urządzenia);
 • Protokół odbioru / zainstalowania i uruchomienia – urządzeń dodatkowych z wyjątkiem mikroinstalacji PV.

Jednakże wybór optymalnej instalacji do ogrzewania domu na dofinansowanie do której będziemy wnioskować, powinien być poprzedzony konsultacją z instalatorem. Dlatego firmy takie jak Daikin prowadzą bazę autoryzowanych partnerów, którzy posiadają nie tylko doświadczenie, ale i wiedzę potrzebną do przeprowadzenia montażu urządzeń.

bg-image

Zapisz się na newsletter

Może zainteresuje Cię...

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?