Skip to main content

Dekarobinizacja

O transformacji ekologicznej, dekarbonizacji i systemach HVAC

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o wpływie, jaki ludzie wywierają na środowisko. Potrzeba ochrony środowiska zestawem zasad, programów i działań, które były wdrażane przez lata. Jednym z nich jest Europejski Zielony Ład – zbiór polityk Komisji Europejskiej, których celem jest uczynienie Unii Europejskiej (UE) neutralną klimatycznie w 2050 roku.

Neutralność węglowa to temat, który dotyka wielu różnych sektorów. Wśród nich jest branża budowlana. Jak podaje Unia Europejska, sektor budowlany odpowiada za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w UE.

Dlatego w 2021 roku Unia Europejska zdecydowała się dostosować zasady dotyczące charakterystyki energetycznej budynków do Europejskiego Zielonego Ładu i zdekarbonizować unijne zasoby budowlane do 2050 roku.

Wyzwanie, któremu podlega branża HVAC

W tym kontekście kondycjonowanie przestrzeni (chłodzenie i ogrzewanie) jest uznawane za główny czynnik przyczyniający się do zużycia energii przez budynki (80%), a następnie do globalnego ocieplenia.

Ten scenariusz stawia przed całym sektorem HVAC wielkie wyzwanie: zaoferowanie bardziej zaawansowanych alternatyw dla tradycyjnych technologii klimatyzacji pomieszczeń, aby pomóc w osiągnięciu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Aby tak się stało, konieczne jest, aby sektor HVAC oferował rozwiązania w zakresie chłodzenia i ogrzewania, które nadal mogą zaspokoić potrzeby wciąż wymagających projektów HVAC, jednocześnie zużywają energię w bardzo małych ilościach drastycznie zmniejszając emisję CO2 stosowanie czynników chłodniczych, które mają najmniejszy wpływ na środowisko.

Ponieważ 40% zużycia energii w Europie pochodzi z europejskich zasobów budowlanych, a 80% zużycia energii w budynkach pochodzi z systemów klimatyzacji i ogrzewania, konieczne jest podjęcie działań w zakresie tych systemów w celu zmniejszenia zużycia energii i wpływu na środowisko, jakie przychodzi z nimi. Można to osiągnąć jedynie poprzez zastąpienie tradycyjnych systemów chłodzenia i ogrzewania bardziej wydajnymi rozwiązaniami, ponieważ bardziej wydajne energetycznie systemy chłodzenia i ogrzewania mogą zmniejszyć wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz bezpośrednich i pośrednich emisji.

Misja Daikin

Daikin, oprócz oferowania standardów niezawodności i jakości związanych z marką, jest dobrze znany z opracowywania zaawansowanych technologii, których celem jest minimalizowanie wpływu sektora klimatyzacji na środowisko.

Od założenia firma Daikin koncentrowała się na rozwijaniu technologii, która mogłaby pomóc w rozwiązywaniu problemów społecznych i społecznych przy jednoczesnym rozwijaniu działalności. Grupa stara się sprostać oczekiwaniom i utrzymać zaufanie na całym świecie jako globalna firma, która wspiera ludzkie zdrowie i komfort, jednocześnie tworząc nową wartość dla środowiska i zmniejszając wpływ człowieka na środowisko. Dlatego Daikin przykłada szczególną wagę do rozwoju zrównoważonych i wysoce wydajnych technologii, a ponadto pracuje nad ciągłym zmniejszaniem wpływu na środowisko podczas procesów produkcyjnych.

Jako część grupy Daikin, podejście Daikin Applied Europe do zrównoważonego rozwoju zaczyna się od zapewnienia, aby fabryki zużywały jak najmniej energii, która jest wyłącznie certyfikowaną zieloną energią, wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. Pozwala to upewnić się, że wpływ procesów produkcyjnych realizowanych w fabrykach na środowisko jest zminimalizowany.

Następnie, oczywiście, produkty Daikin dla sektora Applied, podobnie jak te dla sektora mieszkaniowego, są zaprojektowane tak, aby zapewnić najlepszą wydajność na rynku pod względem efektywności energetycznej – między innymi. Cel ten jest stale realizowany wraz z rozwojem zastrzeżonej technologii, która zwiększa wydajność agregatów chłodniczych i pomp ciepła Daikin.

Tak jest na przykład w przypadku sprężarki śrubowej firmy Daikin, która dzięki zoptymalizowanemu profilowi śruby może pracować z czynnikami chłodniczymi o niskim GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego), zawsze zapewniając bardzo wysoki poziom efektywności energetycznej.

Tak jest w przypadku technologii Daikin Inverter, która jest zintegrowana z wieloma agregatami chłodniczymi i pompami ciepła Daikin, umożliwiając im zmniejszenie zużycia poprzez optymalizację zużycia energii i eliminację strat energii.

Wszystkie te rozwiązania mają na celu pomóc zmniejszyć wpływ technologii HVAC na środowisko, oferując technologie nowej generacji, które są o 32% bardziej wydajne niż tradycyjne technologie, co może na przykład pomóc w projektowaniu systemów grzewczych, które mogą być nawet o 30% bardziej wydajne wydajniejsze od tych opartych na tradycyjnych technologiach, takich jak kotły.

Oprócz technologii Daikin rozszerza zatem to podejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, wprowadzając regenerację czynnika chłodniczego.

W szczególności dzięki programowi Loop firmy Daikin czynniki chłodnicze, takie jak R-410a, R134a i R-32, można łatwo odzyskiwać, regenerować i ponownie wykorzystywać, eliminując wpływ na środowisko utylizacji czynników chłodniczych wycofanych z eksploatacji.

bg-image

Zapisz się na newsletter

Może zainteresuje Cię...

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?