Skip to main content

Europejski zielony ład

9/12/2020

Daikin Europe w sprawie Zielonego Ładu w UE: „pompy ciepła są odpowiedzią na cele klimatyczne”

Bruksela, 24 września 2020 rok - Daikin, światowy lider w branży HVAC, wyraża dziś swoje poparcie dla Europejskiego Zielonego Ładu. Według Daikin Europe dekarbonizacja europejskiego sektora ciepłowniczego będzie miała kluczowe znaczenie dla uczynienia kontynentu gospodarką neutralną dla klimatu do 2050 roku. Firma jest także przekonana, że ciągłe innowacje w technologię pomp ciepła pomogą w dekarbonizacji Europy i połączeniu jej ze zrównoważonym wzrostem gospodarczym, czyli podstawowymi zasadami Zielonego Ładu.

Europa pragnie zostać pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku, a Komisja Europejska dąży do ograniczenia emisji o co najmniej 55% do 2030 roku. W Daikin wspieramy ten cel i dążymy do tego, aby osiągnąć neutralność klimatyczną na całym świecie do 2050 roku.

Dekarbonizacja Europy i wyjście z pandemii COVID-19 to ogromne wyzwania. Przedstawiając Zielony Ład, przewodniczący Komisji Europejskiej nazwał go wręcz europejskim „momentem obecności człowieka na Księżycu”. Wdrażając Zielony Ład, z niecierpliwością czekamy, aż UE i jej państwa członkowskie będą promować technologie nisko-emisyjne, takie jak pompy ciepła.

 

 

 

Daikin Altherma 3 H HT

Dlaczego warto wybrać pompy ciepła?

Obecnie europejskie zasoby budowlane są odpowiedzialne za około 36% całej emisji CO2 w UE.  Biorąc pod uwagę, że prawie 50% końcowego zużycia energii w Unii Europejskiej jest wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia, z czego 80% w budynkach, potencjał do dekarbonizacji tego sektora jest ogromny.

  1. Pompy ciepła są rozwiązaniem sprawdzonym, a Europa dysponuje technologią, doświadczeniem i inwestycjami umożliwiającymi dalszy ich rozwój. Od domów jednorodzinnych po domy wielorodzinne, od renowacji po nowe budynki, od małych po duże budynki handlowe i zakłady przemysłowe - pompy ciepła są dziś gotowe i są zgodne z koncepcją Zielonego Ładu UE.
  2. Pompy ciepła to nisko-emisyjna technologia grzewcza. Na każdą kilowatogodzinę wymaganego ciepła, wpływ pompy ciepła na emisję dwutlenku węgla stanowi obecnie około połowy wysoko-sprawnego kotła gazowego, przy jeszcze niższym potencjale śladu węglowego z powodu dalszej dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej w UE.
  3. Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii, takie jak energia cieplna z powietrza, wody lub gruntu. Te odnawialne źródła energii są szeroko dostępne w Europie; nie trzeba ich importować.
  4. Pompy ciepła będą w coraz większym stopniu wykorzystywać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i są na najlepszej drodze, aby stać się rozwiązaniem w pełni neutralnym dla klimatu.
  5. Oprócz tego, pompy ciepła są niezbędne, aby umożliwić zbilansowanie sieci energetycznej, wspierając tym samym dalsze wdrażanie produkcji energii odnawialnej
     

Inwestycja w pompy ciepła pobudza również wzrost gospodarczy w UE, ponieważ produkty te są szeroko opracowywane i produkowane w Europie. Dla przykładu, Daikin posiada europejskie centrum badawczo-rozwojowe i 5 fabryk w Europie związanych z technologią pomp ciepła.

Każde euro zainwestowane w technologię pomp ciepła to euro zainwestowane w tworzenie lokalnych miejsc pracy. Cała branża pomp ciepła zatrudnia obecnie w Europie 225 tys. osób.  Nowe i dalsze inwestycje w ogrzewanie ze źródeł odnawialnych przyniosą korzyści nie tylko gospodarce europejskiej, ale również środowisku.

Koniec z zachętami dla węgla

Zgodnie z inicjatywą Zielonego Ładu UE, decydenci w państwach członkowskich UE mogą działać na dwóch poziomach, aby osiągnąć dekarbonizację:

Po pierwsze, państwa członkowskie UE mogą zobowiązać się do zaprzestania korzystania z paliw kopalnych. Konieczne jest wycofanie najbardziej zanieczyszczających systemów grzewczych. Austria nie zezwala od stycznia 2020 roku na instalowanie kotłów olejowych w nowych budynkach. To znakomita inicjatywa. Decydenci mogą uniknąć zachęcania do stosowania paliw kopalnych. Nawet dziś mamy do czynienia z bezpośrednimi lub pośrednimi zachętami do stosowania kotłów olejowych lub gazowych, ze względu na przykład na inne opodatkowanie pomp ciepła w porównaniu z kotłami.

Po drugie, technologie odnawialne również wymagają realizowania koncepcji równych szans. Różnica między cenami energii elektrycznej i gazu w wielu państwach członkowskich jest zbyt duża, aby uczynić pompę ciepła atrakcyjną ekonomicznie inwestycją dla obywateli UE. Zachęty mogą przez pewien czas wypełnić tę lukę, ale na dłuższą metę koszt energii powinien bardziej odzwierciedlać intensywność emisji dwutlenku węgla. Ceny za emisję dwutlenku węgla mogą przyczynić się do dalszej redukcji emisji poprzez rozszerzenie unijnego systemu handlu przydziałami emisji (ETS) na wszystkie emisje ze spalania paliw kopalnych w budynkach oraz zmianę dyrektywy w sprawie opodatkowania energii.

 

 

Motywowanie europejskich konsumentów

Branża nieustannie wprowadza innowacje, aby uczynić pompy ciepła atrakcyjnymi dzięki połączeniu cech produktów, cen, projektu oraz przyjazności dla instalatora i użytkownika końcowego. Branża może włożyć więcej wysiłku w wyjaśnienie korzyści ze stosowania pomp ciepła, tak aby użytkownicy końcowi byli bardziej świadomi ich istnienia.

Patrick Crombez, Dyrektor Generalny Daikin Europe Heating and Renewables stwierdza: „Władze mogą zwrócić uwagę konsumentów na pompy ciepła poprzez zachęty do renowacji mieszkań, ale także inne sposoby mogą sprawić, że wybór pomp ciepła będzie korzystny, np. odzwierciedlenie wykorzystania energii odnawialnej w całkowitym wyniku energetycznym budynku. Stanowi to silny sygnał i zachęca konsumentów do szczegółowej kalkulacji całkowitego kosztu posiadania i korzyści ekologicznych. W tym momencie korzyści płynące z pomp ciepła staną się oczywiste dla konsumentów”.

W perspektywie krótkoterminowej zachęty rządowe mogą pomóc przyspieszyć przejście na ogrzewanie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i sprawić, że pompy ciepła będą dostępne dla wszystkich Europejczyków, ale w perspektywie długoterminowej dokładne ceny energii i prawidłowe wskazanie wydajności energetycznej i węglowej budynku muszą stanowić motywację dla użytkownika końcowego do zainwestowania w technologię pomp ciepła” - dodaje Patrick Crombez.

Przykłady z innych krajów europejskich pokazują, że ta strategia działa. Na przykład, Francja i Niemcy wprowadziły szeroko zakrojone i bardzo popularne programy wymiany kotłów olejowych. A Włochy wprowadziły program „Superbonus”, aby promować pompy ciepła dzięki zwrotowi w wysokości 110%.

 

Co dalej?

Daikin postawił sobie cel, aby do 2050 roku stać się firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla w skali globalnej. Dekarbonizacja sektora ciepłowniczego w Europie i osiągnięcie śmiałego celu Zielonego Ładu są motorem tej wizji. Daikin jest przekonany, że wszyscy interesariusze - decydenci, liderzy branży i konsumenci - mają ten sam cel, aby położyć podwaliny pod bezemisyjną przyszłość” - podsumowuje Patrick Crombez .

bg-image

Daikin Altherma 3

Ostatnie uzupełnienie gamy urządzeń grzewczych Daikin oferuje najwyższy poziom komfortu, efektywności energetycznej, niezawodności oraz kontroli.

Kolejne artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?