Skip to main content

O transformacji ekologicznej, dekarbonizacji i systemach HVAC

Zmiany klimatyczne sprawiły, że instytucje stają się coraz bardziej wrażliwe na oddziaływanie nas ludzi na świat, w którym żyjemy. Potrzeba zachowania i ochrony środowiska wytworzyła zbiór przepisów, programów i działań, które były realizowane przez lata. Jednym z nich jest Europejski Zielony Ład - zestaw polityk Komisji Europejskiej, których celem jest uczynienie Unii Europejskiej (UE) neutralną klimatycznie do 2050 roku.

Neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla to temat, który dotyka wielu różnych sektorów, w tym sektora budowlanego.

Jak podaje Unia Europejska, sektor budowlany jest odpowiedzialny za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w UE.

To dlatego Unia Europejska podjęła w 2021 roku decyzję o dostosowaniu przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków do Europejskiego Zielonego Ładu i dekarbonizacji zasobów budowlanych UE do 2050 roku.

 

Wyzwanie dla sektora HVAC

W tym kontekście klimatyzowanie pomieszczeń (chłodzenie i ogrzewanie) zostało uznane za główny czynnik przyczyniający się do zużycia energii (80%) w budynkach i do globalnego ocieplenia.

Ten scenariusz to duże wyzwanie dla całego sektora HVAC: jak zaoferować bardziej zaawansowane alternatywy dla tradycyjnych technologii klimatyzacji pomieszczeń, aby pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.

Aby to zapewnić, sektor HVAC musi opracować rozwiązania systemów chłodzenia i ogrzewania, które nadal spełniają potrzeby wymagających projektów HVAC, a równocześnie:

  • zużywają bardzo mało energii,
  • radykalnie zmniejszają emisję CO2 oraz
  • stosują czynniki chłodnicze o mniejszym oddziaływaniu na środowisko.

Skoro 40% zużycia energii w Europie pochodzi z europejskich zasobów budowlanych, a 80% zużycia energii w budynku generują systemy klimatyzacji i ogrzewania, konieczny jest taki rozwój tych systemów, aby zmniejszyć ich zużycia energii i wynikające z tego oddziaływanie na środowisko. Można to osiągnąć jedynie poprzez zastąpienie tradycyjnego systemu chłodzenia i ogrzewania bardziej wydajnymi rozwiązaniami, które ograniczają swoje oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii, a także emisji bezpośredniej i pośredniej.

 

Starania firmy Daikin

Daikin oferuje niezawodne produkty o wysokiej jakości. Marka ta jest znana w branży także z rozwijania zaawansowanych technologii, których celem jest zminimalizowanie wpływu klimatyzacji na środowisko.

Firma ta koncentruje się od momentu powstania na rozwoju technologii, która może pomóc w rozwiązywaniu problemów społecznych i społecznościowych, jednocześnie rozwijając biznes. Grupa dąży do spełnienia oczekiwań i utrzymania zaufania na całym świecie jako globalna firma, która wspiera ludzkie zdrowie i komfort, tworząc jednocześnie nową wartość dla środowiska i redukując oddziaływanie ludzi na środowisko. To dlatego Daikin zwraca szczególną uwagę na rozwój zrównoważonych i wysoce efektywnych technologii, jak również stale pracuje nad zmniejszeniem wpływu procesu produkcyjnego na środowisko.

Daikin Applied Europe, jako część grupy Daikin, podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju zapewniając redukcję zużycia energii przez jej fabryki i korzysta wyłącznie z certyfikowanej zielonej energii, generowanej ze źródeł odnawialnych. Pozwala to zapewnić zminimalizowanie oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko. 

Dodatkowo, produkty Daikin dla sektora systemów wodnych, podobnie jak produkty dla sektora mieszkaniowego, zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najlepsze na rynku parametry efektywności energetycznej.

Cel ten jest stale realizowany dzięki rozwojowi opatentowanych technologii, które również zwiększają wydajność agregatów chłodniczych i pomp ciepła firmy Daikin.

Na przykład, sprężarka śrubowa firmy Daikin ma zoptymalizowany profil śrubowy, który może współpracować z czynnikami chłodniczymi o niskim współczynniku GWP (Global Warming Potential=potencjał tworzenia efektu cieplarnianego), oferując bardzo wysoki poziom efektywności energetycznej.

Dowiedz się więcej tutaj o jednośrubowej sprężarce Daikin ze sterowaniem inwerterowym

Również technologia Daikin Inverter, integrowana w wielu agregatach chłodniczych i pompach ciepła Daikin, zmniejsza zużycie poprzez optymalizację wykorzystania energii i eliminację marnotrawstwa energii.

Dowiedz się więcej tutaj o tym, jak firma Daikin dostarczyła technologię o ujemnej emisji CO2 dla centrum danych

Wszystkie te rozwiązania mają na celu pomóc w zmniejszeniu oddziaływania technologii HVAC na środowisko, oferując technologie nowej generacji, które są o 32% bardziej efektywne niż technologie tradycyjne i mogą sprawić, że systemy grzewcze będą aż o 30% bardziej efektywne niż technologie tradycyjne, takie jak kotły.

Daikin rozszerza również swoje podejście w gospodarce o obiegu zamkniętym o odzysk i regenerację czynnika chłodniczego.

W programie Loop by Daikin, czynniki chłodnicze takie jak R-410a, R134a i R-32 są łatwo odzyskiwane, regenerowane i ponownie wykorzystywane, co eliminuje wpływ utylizacji czynnika chłodniczego na środowisko naturalne po zakończeniu użytkowania czynnika.

Dowiedz się więcej tutaj o programie Loop by Daikin

Związane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?