Skip to main content

Grupa Action staje się jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska dzięki programowi Daikin Refrigerant Reclaim Programme (Przydział certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku)

Tworzenie gospodarki czynnikami chłodniczymi o obiegu zamkniętym

bg-image

Firma Action, posiadająca siedzibę główną w Holandii, jest szybko rozwijającym się międzynarodowym sprzedawcą dyskontowym produktów niespożywczych, dysponującym ponad 1400 sklepów w Holandii, Luksemburgu, Belgii, Francji, Niemczech, Austrii oraz Polsce. W sklepach grupy Action sprzedaje się w trybie dyskontowym ponad 6000 różnych produktów, głównie niespożywczych. Grupa Action, oferując swym klientom produkty dobrej jakości po zaskakująco niskich cenach, ustawicznie poszukuje nowych sposobów zredukowania swego oddziaływania na środowisko.

Dlatego też Action wzmacnia swe partnerstwo z firmą Daikin w zakresie tego nowego przełomowego projektu: odzysku czynnika chłodniczego z jej zmodernizowanych sklepów i wprowadzenie go do ponownego wykorzystania.

Gospodarka czynnikami chłodniczymi o obiegu zamkniętym

W pierwszej połowie roku 2019 dwie firmy współpracowały w zbiórce gazowego czynnika chłodniczego R410A z 12 sklepów grupy Action, które były modernizowane i ponownie użyły odzyskany gaz w 10 nowych sklepach Action w Europie.

Działania te będą intensyfikowane w kierunku ponownego wykorzystania jeszcze większych ilości czynnika chłodniczego.

Gospodarka czynnikami chłodniczymi o obiegu zamkniętym

“Wdrażając tę gospodarkę czynnikami chłodniczymi o obiegu zamkniętym w naszej sieci sklepów, jeszcze bardziej zmniejszamy nasze oddziaływanie na środowisko. Zamiast wytwarzania większej ilości odpadów poprzez likwidację starego czynnika chłodniczego i produkowania czegoś nowego, zużywamy to, co jest dostępne. W ten sposób tworzymy obieg zamknięty używania czynnika chłodniczego w ramach sieci Action.”

- Michiel Coolen, kierownik budowy grupy Action

bg-image

Pan Toshitaka Tsubouchi, wiceprezes Daikin Europe mówi: “Jesteśmy, jako branża, na początku drogi tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmującej podaż, wykorzystanie, regenerację oraz odzysk czynnika chłodniczego. Wysoko cenimy grupę Action oraz fakt, że są oni otwarci na podejmowanie inicjatyw, które zmienią handel detaliczny oraz rynek HVAC. Mamy nadzieję zainspirować innych, aby dokonali takich samego pozytywnego wyboru i pomogli nam odzyskiwać wielkie ilości czynnika chłodniczego dostępnego w istniejących instalacjach."

Certyfikowane sklepy czynnika chłodniczego z odzysku

Kiedy ten pilotowy projekt został pomyślnie zakończony, Action i Daikin uzgodniły zbiórkę gazowego czynnika chłodniczego z 50 sklepów Action, które planuje się poddać modernizacji w nadchodzących miesiącach i ponownie wykorzystać odzyskany gaz w nowo zbudowanych sklepach.

W ten sposób nowe sklepy grupy Action będą w pełni wspierać gospodarkę czynnikami chłodniczymi o obiegu zamkniętym, obniżając swe oddziaływanie na środowisko naturalne oraz unikając produkowania nowych czynników chłodniczych.

Dzięki tej inicjatywie Action i Daikin tworzą mocny przykład dla interesariuszy zarówno z sektora handlu detalicznego, jak i z branży HVAC.

Dowiedz się więcej

Nasze inne historie sukcesu

 • C&A

  W sklepie C&A odnowiono cały system HVAC z założeniem osiągnięcia całorocznego komfortu w możliwie najtańszy i najskuteczniejszy sposób.
 • Punkt bukmacherski Coral

  Zobacz jak nasze kasety z funkcją automatycznego czyszczenia osiągają 50% energooszczędność w punktach bukmacherskich Coral.
 • K-Way

  Gdy detalista odzieży premium K-Way otworzył nowy sklep w Covet Garden w Londynie, wspólnie z ogólnokrajowym wykonawcą D1 Royale opracowaliśmy i zainstalowaliśmy w budynku idealne energooszczędne rozwiązanie.
 • Sportisimo

  Na potrzeby tego projektu wybraliśmy system zewnętrzny, który łączy się z różnymi jednostkami wewnętrznymi i wentylacyjnymi strategicznie rozmieszczonymi w sklepie.
 • Naturkost Brinkman

  Specjalista detalicznej sprzedaży żywności ekologicznej firma Naturkost Brinkman wykorzystuje detaliczne systemy chłodnicze Daikin, aby zapewnić większą efektywność energetyczną oraz komfort w pomieszczeniach sklepu.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?