Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży HVAC-R

Zamykanie pętli

Tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym dla branży HVAC-R

Gospodarka Daikin o obiegu zamkniętym

Firma Daikin włączy się w działania zmierzające do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym dla branży HVAC-R. Dążymy do kontrolowania marnotrawstwa i zanieczyszczania, utrzymywania produktów i materiałów w użytkowaniu oraz regeneracji systemów naturalnych. Stanowi to część naszego szerszego zaangażowania się w zapewnienie bezpiecznego i zdrowego powietrza otoczenia z równoczesnymi wysiłkami na rzecz redukcji naszych bezpośrednich i pośrednich emisji CO2.

Będziemy to realizować poprzez:

Zwiększanie ponownego użycia czynników chłodniczych

Zwiększanie ponownego użycia czynników chłodniczych

Działanie w ramach gospodarki czynnikami chłodniczymi o obiegu zamkniętym dzięki stosowaniu certyfikowanych czynników chłodniczych z odzysku i promowaniu na rynku ponownego wykorzystania czynników chłodniczych.

Zwiększanie sprawności sezonowej

Zwiększanie sprawności sezonowej naszych produktów

Uzyskiwanie zrównoważenia ekologicznego w całym okresie trwałości instalacji dzięki wiodącym na rynku efektywnościom w wyniku stosowania technologii sterowania inwerterowego, zmiennej temperatury czynnika chłodniczego i odzysku ciepła.

Stosowanie czynników chłodniczych o niższej wartości wskaźnika GWP

Rozwijanie i stosowanie czynników chłodniczych o niższym wskaźniku GWP

Obniżenie CO2eq dzięki stosowaniu czynników chłodniczych o niższym wskaźniku GWP, takich jak R-32, R-407H, R-1234ze(E).

Redukcji ładunku czynnika chłodniczego

Zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego w nowym sprzęcie

Stosowanie bardziej efektywnych czynników chłodniczych, takich jak R-32, oraz technologii mikrokanałowej pozwala zmniejszyć wielkośc ładunku czynnika chłodniczego.

Ponowne użycie czynnika chłodniczego Przydział certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku

Ponowne używanie czynników chłodniczych umożliwia uniknięcie produkowania corocznie ponad 150 000 kg świeżego gazu.

Co oznacza Przydział certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku?

Jakość certyfikowana przez jednostki zewnętrzne

Czynnik chłodniczy z odzysku, którego jakość ocenia niezależne laboratorium, spełnia standardy AHRI700 i jest zatem tej samej jakości, co świeży czynnik chłodniczy.

Odzysk i ponowne użycie w całej Europie

Odzysk oznacza, że czynnik chłodniczy podlega regeneracji w sposób zapewniający wysoką jakość, zgodnie z definicją przepisów F-gas (przepisy o fluorowanych gazach cieplarnianych).

Odzysk R-410A to tylko początek

W związku z olbrzymim potencjałem R-410A występującym w istniejących instalacjach zapraszamy do włączenia się do naszej misji tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzisiaj w odniesieniu do R-410A oraz innych czynników chłodniczych w przyszłości.

Przydział certyfikowanej jakości

W fabryce Daikin Europe używa się czynnika chłodniczego świeżego i z odzysku. Poprzez proces audytu gwarantujemy, że odzyskany czynnik chłodniczy zostaje administracyjnie przydzielony w systemach VRV IV+ oraz Mini VRV do fabrycznego ładunku czynnika chłodniczego.

Co oznacza Przydział certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku

Przydział certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku: Zasada:

Zasada przydzielania certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku
  1. W naszej fabryce stosuje się mieszaninę czynnika chłodniczego z odzysku oraz czynnika świeżego
  2. Wszystkie jednostki są napełniane tą mieszaniną czynnika chłodniczego z odzysku oraz czynnika świeżego
  3. Audyt i certyfikacja przez jednostki zewnętrzne
  4. Odzyskany czynnik chłodniczy zostaje w 100% przydzielony administracyjnie do jednostek VRV IV+ z odzyskiem ciepła oraz VRV IV serii S

Dowiedz się więcej

Związane artykuły