Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży HVAC-R

Zamykanie pętli

Dążenie w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym dla czynników chłodniczych

Drzewo zrównoważonego rozwoju

Zdeterminowani, aby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko, dążymy do neutralności CO2 do 2050 roku. Gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacje i inteligentne użytkowanie - to kamienie milowe na naszej drodze.

Trzeba działać już teraz. Dołącz do nas w tworzeniu zrównoważonej przyszłości dla HVAC-R.

Siew nasion pod ochronę klimatu z Daikin

Zwiększanie ponownego użycia czynników chłodniczych
LOOP By Daikin

Zwiększanie ponownego użycia czynników chłodniczych

Działanie w ramach gospodarki czynnikami chłodniczymi o obiegu zamkniętym dzięki stosowaniu certyfikowanych czynników chłodniczych z odzysku i promowaniu na rynku ponownego wykorzystania czynników chłodniczych.

Zwiększanie sprawności sezonowej

Innowacyjne technologie oferujące wiodące na rynku efektywności

  • Rzeczywiste zrównoważenie środowiskowe w całym okresie przydatności do użytkowania dzięki wiodącej na rynku rzeczywistej sprawności sezonowej.
  • Obniżenie równoważników CO2 dzięki wykorzystaniu czynnika chłodniczego R32 o niższej wartości współczynnika GWP
  • Unikalne filtry z funkcją automatycznego czyszczenia, aby zmaksymalizować komfort i efektywność przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu
Bluevolution
Stosowanie czynników chłodniczych o niższej wartości wskaźnika GWP

Inteligentne użytkowanie zapewnia efektywne i skuteczne zarządzanie budynkiem

  • Obserwowanie zużycia energii za pośrednictwem usługi chmurowej Daikin Cloud Service
  • Zapobieganie marnowaniu energii dzięki inteligentnym kartom dostępowym i czujnikom
  • Uwzględnienie porad ekspertów, aby stale optymalizować efektywność systemu
  • Konserwacja predykcyjna dla zapewnienia optymalnego działania i czasu sprawności do działania
Usługa w chmurze Daikin

Ponowne użycie czynnika chłodniczego: L∞P firmy Daikin

Ponowne używanie czynników chłodniczych umożliwia uniknięcie produkowania corocznie ponad 250 000 kg świeżego gazu.

L∞P firmy Daikin: ponowne używanie certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku

Jakość certyfikowana przez jednostki zewnętrzne

Czynnik chłodniczy z odzysku, którego jakość ocenia niezależne laboratorium, spełnia standardy AHRI700 i jest zatem tej samej jakości, co świeży czynnik chłodniczy.

Odzysk i ponowne użycie w całej Europie*

Odzysk oznacza, że czynnik chłodniczy podlega regeneracji w sposób zapewniający wysoką jakość, zgodnie z definicją przepisów F-gas (przepisy o fluorowanych gazach cieplarnianych).

Odzysk R-410A to tylko początek

W związku z olbrzymim potencjałem R-410A występującym w istniejących instalacjach zapraszamy do włączenia się do naszej misji tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzisiaj w odniesieniu do R-410A oraz innych czynników chłodniczych w przyszłości.

Przydział certyfikowanej jakości

W fabryce Daikin Europe używa się czynnika chłodniczego świeżego i z odzysku. Poprzez proces audytu gwarantujemy, że odzyskany czynnik chłodniczy zostaje administracyjnie przydzielony do ładunków fabrycznych jednostek VRV wyprodukowanych i sprzedanych w Europie*.

*Kraje członkowskie UE, Wielka Brytania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo, Albania, Północna Macedonia, Islandia, Norwegia, Szwajcaria
Co oznacza Przydział certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku?

L∞P firmy Daikin: Zasada

Zasada przydzielania certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku

 

1. Czynnik chłodniczy jest odzyskiwany z rynku przez sieć instalatorów

2. Czynnik chłodniczy z odzysku = regeneracja w sposób zapewniający wysoką jakość, odpowiadającą jakości świeżego czynnika chłodniczego

3. W naszej fabryce stosuje się do napełniania urządzeń mieszaninę czynnika chłodniczego z odzysku oraz czynnika świeżego

4. Podlega w administracyjnemu przydziałowi do jednostek VRV wyprodukowanych i sprzedanych w Europie*

5. Czynnik chłodniczy z odzysku jest ponownie wykorzystywany na rynku – zamykając pętlę

6. Czynnik chłodniczy z recyklingu do celów napełniania urządzeń na obiekcie oraz do serwisu

 

 

*Kraje członkowskie UE, Wielka Brytania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo, Albania, Północna Macedonia, Islandia, Norwegia, Szwajcaria

Grupa Action staje się jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska dzięki programowi Daikin Refrigerant Reclaim Programme (Przydział certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku)

Action wzmacnia partnerstwo z firmą Daikin w zakresie tego nowego przełomowego projektu: odzysk czynnika chłodniczego z jej zmodernizowanych magazynów i wprowadzenie go do ponownego wykorzystania.

Sklep ACTION

Stwórz własną gospodarkę o obiegu zamkniętym

Przyłącz się do nas, aby ponownie wykorzystywać czynnik chłodniczy i zamieniać odpad w zasób dzięki naszej maszynie do odzysku czynnika chłodniczego

  • Przenośna jednostka dla ułatwienia transportowania
  • Optymalne oczyszczanie
  • Ponownie wykorzystuj lokalnie swój czynnik chłodniczy
RRDQ-V1 Jednostka przenośna do odzyskiwania i recyklingu czynnika chłodniczego

Dowiedz się więcej

Związane artykuły