Skip to main content

Prezzemolo & Vitale - Palermo

Aby zagwarantować przechowywanie produktów w niskich i średnich temperaturach oraz zapewnić klimatyzację nowego sklepu Prezzemolo & Vitale, otwartego w historycznym centrum Palermo, został zainstalowany system składający się z urządzeń Daikin Zeas i VRV.

System Daikin Zeas zapewnia chłodzenie magazynu produktów żywnościowych wysokiej jakości

W historycznym centrum Palermo został otwarty nowy sklep Prezzemolo & Vitale, gdzie celem działania jest zadowolenie klienta poprzez oferowanie produktów wysokiej jakości oraz dbałość i profesjonalna obsługa. Sklepy spożywcze Prezzemolo & Vitale zostały zaprojektowane do najdrobniejszego detalu, tworząc środowisko komfortowe, znajome i równocześnie funkcjonalne, zapraszające klientów nastawionych na jakość, etykę i będących miłośnikami jedzenia.

Każdy sklep Prezzemolo & Vitale jest również tak zorganizowany, aby prezentować wszystkie produkty w możliwie najlepszy sposób i uczynić zakupy najbardziej komfortowymi, jak tylko jest to możliwe. Dla sprostania tym potrzebom wybrano system Daikin Zeas, który może zagwarantować prawdziwy komfort akustyczny i klimatyczny, a także zapewnić 24-godzinne chłodzenie otwartych i zamkniętych szaf chłodniczych oraz witryn wystawowych dzięki trzem czynnikom: technologii sterowania inwerterowego, skrajnej zwartości konstrukcji agregatów skraplających oraz ich niskiego poziomu głośności.

Rozwiązanie dla komfortu akustycznego i wymagań przestrzennych

Chłodnicze agregaty skraplające stanowią serce systemu chłodniczego dla dowolnego typu sklepu, supermarketu, restauracji, hotelu lub obiektu produkcyjnego żywności. Niestety, jak to często zdarza się w przypadku centrów miast, sklep Prezzemolo & Vitale podlega również pewnym ograniczeniom dotyczącym przestrzeni przeznaczanej dla jednostek zewnętrznych systemu chłodniczego dla chłodni i szaf chłodniczych oraz dla systemu klimatyzacji.

Ustalono, że rozwiązaniem, które najlepiej odpowiadałoby potrzebom sklepu spożywczego z Palermo, jest system Daikin Zeas, składający się z wyjątkowo kompaktowych agregatów chłodniczych, odpowiednio rozmieszczonych na małej platformie znajdującej się na wewnętrznym dziedzińcu budynku. Razem z dwiema jednostkami Zeas został zainstalowany system VRV zasilający jednostki kasetowe z nawiewem 4-kierunkowym do klimatyzacji wnętrza sklepu spożywczego.

Średnio- i niskotemperaturowe agregaty skraplające Zeas zostały zaprojektowane przez firmę Daikin dla zakresu temperatur +10 °C do -45 °C. Są one produkowane zgodnie z projektem przemysłowym, podobnym do jednostek Daikin VRV, które znajdują szerokie zastosowanie z sektorze usług klimatyzacji, tak jak jest to w przypadku sklepu Prezzemolo & Vitale. System Zeas stosuje zasadę działania systemów VRV (Variable Refrigerant Volume = zmienna objętość czynnika chłodniczego) z technologią sterowania inwerterowego również w zadaniach chłodniczych, a jej zaleta polega na tym, że znacznie szybciej reaguje na wahania obciążenia niż systemy tradycyjne, bez jakiejkolwiek utraty efektywności. Powoduje to, że jest on szczególnie przydatny w sytuacjach, gdzie występuje potrzeba utrzymywania właściwej temperatury w otwartych i zamkniętych wystawowych szafach chłodniczych, na którą znacznie wpływają warunki otoczenia z częstymi otwarciami/zamknięciami drzwi oraz w przypadku chłodni narażonych na częste zmiany towarów i dlatego podlegających dużym wahaniom obciążenia cieplnego. Na koniec, dzięki skrajnie niskiemu poziomowi głośności, systemy Daikin Zeas nadają się do instalowania w sklepach spożywczych różnej wielkości, ponieważ są one wyposażone z wysokiej jakości izolację dźwiękową, a sterowanie inwerterowe umożliwia utrzymywanie niskiej prędkości wentylatorów z równoczesnym zaspokajaniem zapotrzebowania chłodniczego. Poziom głośności można dostosować do wymagań środowiskowych lub pory dnia. W nocy można zmniejszyć prędkość wentylatora i tym samym zredukować poziomu hałasu, tracąc wyłącznie nieznacznie na mocy chłodniczej. Wentylatory wyposażono w łopatki i kraty zaprojektowane specjalnie z myślą o zmniejszeniu turbulencji i tym samym poziomu hałasu.

Wysoka efektywność energetyczna dla ekologicznego działania

Zastosowanie cicho i efektywnie pracującego systemu klimatyzacji i systemu chłodniczego sprostało potrzebom właścicieli sklepu Prezzemolo & Vitale również z punktu widzenia korzyści ekonomicznych, ponieważ systemy Zeas gwarantują uzyskanie oszczędności energii od 30% do 50% w porównaniu ze zużyciem energii systemu typu włącz/wyłącz. Dzięki technologii Scroll z inwerterem na prąd stały wentylatorów i sprężarek jednostek zewnętrznych możliwe jest znaczne obniżenie zużycia w porównaniu z jednostkami tradycyjnymi i pozwala to zmaksymalizować kontrolę zmiennych obciążeń w szafach chłodniczych. Optymalne zużycie energii w systemach chłodniczych Daikin można uzyskać dzięki funkcji ekonomizera, która zwiększa wydajność parownika przy czym wymaga niższego zużycia energii; osiąga się to, gdy temperatura wylotowa maleje, co zapewnia oszczędność energii i jest korzystne dla sprężarki. Obniżenie temperatury zewnętrznej oraz obciążenia w agregacie skraplającym spowoduje automatycznie zmianę prędkości sprężarki i wentylatora ze sterowaniem inwerterowym oraz temperatury skraplania.

Na przykład w przypadku agregatów Zeas, skonfigurowaną temperaturę parowania można zwiększyć, wykorzystując sygnał zewnętrzny. Temperaturę parowania agregatów Zeas można podwyższyć maksymalnie o 3°C ponad temperaturę ustawioną, aby uniknąć zamrożenia produktów podczas pracy w trybie nocnym. W ten sposób agregaty Zeas można wykorzystywać do obniżania temperatury produktów do poziomu wymaganej temperatury przechowywania, zwiększając obciążenie chłodnicze tylko w okresie niezbędnym do schłodzenia. Po osiągnięciu wymaganej temperatury, obciążenie oraz zużycie energii może zostać zredukowane.

Wnioski

Wysoce skuteczna technologia sterowania inwerterowego systemów Daikin Zeas stanowi rozwiązanie najbardziej efektywne ekonomicznie dla sklepów spożywczych, ponieważ oferują one nowatorską technologię chłodniczą, zapewniając pełną niezawodność i możliwość sterowania, przy najmniejszej powierzchni zabudowy, łatwej instalacji oraz maksymalnej efektywności energetycznej, z równoczesną redukcją emisji CO2 i kosztów eksploatacji. Nadzwyczaj cicha praca agregatów skraplających powoduje, że system Daikin Zeas nadaje się do instalowania w dowolnych miejscach, nawet w centrach miast.

Wywiady z ważnymi postaciami

Giusi Vitale, właściciel sklepu Prezzemolo & Vitale

Czym charakteryzuje się Wasz otwarty ostatnio sklep?

“Nasza firma działa w branży handlu detalicznego. Mamy supermarkety, w których sprzedajemy produkty tradycyjne, naturalne, miejscowe oraz wysokiej jakości. Potrzeba znalezienia odpowiedniego systemu pojawiła się wraz z otwarciem tego sklepu, ponieważ oprócz zapewnienia ekologiczności i niskiego zużycia energii, musimy także rozwiązać problem braku miejsca. Jesteśmy w samym centrum historycznym Palermo, chronionym przepisami nadzoru w obszarze ruchu pieszego, więc można wyobrazić sobie, jakim problemem było umieszczenie urządzeń poza budynkiem. Rozwiązanie Daikin było sugerowane nam przez nasze autoryzowane centrum serwisowe Daikin, które zaproponowało zainstalowanie tego systemu. Zaufaliśmy doświadczeniu firmy Daikin, ponieważ uważam, że wybranie producenta systemu, który może zagwarantować także właściwą obsługę posprzedażną, jest sprawą bardzo ważną.”

Giuseppe Rubino, właściciel V.R.C. Cold S.r.l. z Palermo

Jakie są korzyści użytkowania systemów chłodniczych Daikin?

“System chłodniczy jest obsługiwany przez dwa agregaty Zeas, które umożliwiły rozdzielenie dwóch systemów chłodniczych i ograniczyły wielkość jednostek zewnętrznych. Najważniejszym wymaganiem było żądanie, aby zastosowane systemy posiadały wystarczającą wydajność dla zaspokojenia potrzeb chłodniczych całego sklepu. Musiały także charakteryzować się takimi cechami, jak niskie poziomy głośności oraz możliwość rozmieszczenia jednostek zewnętrznych nawet w ciasnych przestrzeniach, co jest typowym ograniczeniem w przypadku sklepów spożywczych znajdujących się w centrach miast. Z tych powodów wybraliśmy firmę Daikin, ponieważ jej agregaty Zeas pozwoliły nam sprostać potrzebom chłodzenia żywności oraz klimatyzacji, dzięki ich estetyce i wymiarom podobnym do jednostek VRV. Nadawały się idealne do tego zastosowania. Dzięki technologii sterowania inwerterowego sprężarek i wentylatorów, system zapewnia także niskie poziomy głośności.”

Arkusz referencyjny - sklep Prezzemolo & Vitale

▪ Typ systemu: System chłodniczy Daikin Zeas oraz system klimatyzacji Daikin VRV połączony z jednostkami kasetowymi z nawiewem 4-kierunkowym

▪ Lokalizacja: Palermo

▪ Instalacja systemu: Giuseppe Rubino, właściciel V.R.C. Cold S.r.l. z Palermo

Związane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?