Polityka prywatności danych

Polityka prywatności danych

Zgodnie z belgijskim aktem prawnym Privacy Act z 8 grudnia 1992 oraz jego zarządzeniami wdrożeniowymi, przedstawiamy następujące informacje.

Osobiste dane, jakie podajesz w tej witrynie są wykorzystywane przez firmę Daikin Europe N.V., posiadającą biuro pod adresem Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, zarejestrowane przez RPR Ostendy pod numerem firmy 412.120.336, jako kontrolerem danych.

Osobowość prawna Daikin z Twojego kraju jest kontrolerem (administratorem) danych dla przetwarzania Twoich danych osobistych, otrzymywanych w związku z wnioskami o dodatkowe informacje, jak to szczegółowo przedstawiono poniżej.

Kiedy składasz aplikację dotycząca kariery, osobowość prawna Daikin, której dotyczy Twoja aplikacja, jest kontrolerem danych dla przetwarzania Twoich danych osobowych, jak to przedstawiono poniżej.

O jakie informacje prosimy i w jakim celu?

Korzystanie z naszej witryny

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych witryn, możemy umieszczać w Twoim komputerze pewne informacje w postaci pliku “cookie”. Umożliwia nam to automatyczne rozpoznanie Ciebie, podczas następnych odwiedzin. Piki cookie pomagają nam na kilka sposobów. Na przykład, umożliwiają adaptację tej witryny, aby była lepiej dostosowana do Twoich potrzeb lub przechowywanie Twojego hasła, abyś nie musiał wprowadzać go ponownie za każdym razem.

Więcej informacji na temat celów, dla których używamy plików cookie oraz Twoich opcji podejmowania decyzji, które pliki cookie mogą być umieszczane i odczytywane przez nas, można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie.

Zgłaszanie niezgodności

Jeśli masz pytania, obawy lub chciałbyś zgłosić potencjalne pogwałcenia związane z naszymi praktykami biznesowymi, możesz je kierować bezpośrednio do Wydziału Audytu Wewnętrznego firmy Daikin Europe N.V. Abyśmy mogli dokonać właściwej oceny i udzielić Ci odpowiedzi, konieczne jest podanie Twojego imienia i nazwiska, kraju oraz adresu e-mail. W przypadku braku tych informacji, Twój wniosek zostanie uznany jako nie do przyjęcia.

Zgłoś potencjalne pogwałcenia za pośrednictwem tego formularza.

Dotyczy kariery

Kiedy składasz aplikację w sprawie jednego z naszych wolnych etatów lub w związku z naszymi planami rekrutacji albo gdy składasz aplikację spontanicznie, musimy znać Twoje imię i nazwisko oraz szczegóły kontaktowe, abyśmy mogli - w razie potrzeby - zwrócić się do Ciebie bezpośrednio w celu omówienia Twojej aplikacji.

Kiedy chcesz, aby firma Daikin wzięła Cię pod uwagę w związku z bieżącym wolnym etatem, konieczne może być przedłożenie Twojego życiorysu, aby ocenić, czy Twoje osiągnięcia akademickie i zawodowe oraz doświadczenie są odpowiednie dla tego stanowiska.

Prośba o dodatkowe informacje

Kiedy zwracasz się do nas z prośbą o informacje, możemy zażądać podania Twojego imienia i nazwiska oraz szczegółów kontaktowych. Możesz także podać nam szczegółowe informacje dotyczące Twojej prośby. Te informacje są niezbędne, abyśmy mogli ustalić, kto z naszego personelu lub kręgu dystrybutorów najlepiej zajmie się Twoim wnioskiem i skontaktuje się z Tobą z potrzebnymi informacjami lub poradą.

Czy informacje będą ujawniane stronom trzecim?

Korzystanie z naszej witryny

  • Daikin Europe N.V. może przekazywać anonimowe informacje zebrane przez pliki analityczne tej samej firmy (w przypadku Google Analytics) do filii, dystrybutora lub innej trzeciej strony, aby można było poprawić poziom zadowolenia z korzystania z naszych witryn.

Zgłaszanie niezgodności

  • Żadne z Twoich danych osobowych, czy poufnych informacji nie będą ujawniane trzecim stronom.
  • Daikin Europe N.V. będzie kierować Twoje dane osobowe lub informacje poufne do odpowiedniej filii, gdzie, po odpowiedniej ocenie, jest to niezbędne, aby udzielić Ci odpowiedzi.

Zgłoś potencjalne pogwałcenia za pośrednictwem tego formularza.

Dotyczy kariery

  • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim wskazanym przez osobowość prawną Daikin, z którymi Twoja aplikacja jest związana poprzez dalsze przetwarzanie (na przykład, konserwacja bazy danych rekrutacji albo dodatkowa ocena).

Prośba o dodatkowe informacje

  • Skoro Daikin działa globalnie, Daikin Europe N.V. lub jej filia w Twoim kraju może przekazywać podane przez Ciebie informacje dystrybutorowi lub firmie grupy Daikin, której siedziba może znajdować się poza Unią Europejską, w tym także w krajach, które nie oferują odpowiedniego poziomu ochrony danych, takich USA, tak aby Twój wniosek mógł być należycie załatwiony. Będziemy starać się o zabezpieczenie Twoich danych osobowych podczas takich transferów.

Dodatkowe informacje

Możesz uzyskać w każdej chwili dostęp do swoich danych osobowych lub je skorygować (zaktualizować, zmienić lub ograniczyć), wysyłając żądanie na adres:

  • ethics@daikineurope.com w przypadku danych osobowych podawanych podczas zgłaszania niezgodności,
  • hrm@daikineurope.com w przypadku danych osobowych przesyłanych podczas zgłaszania aplikacji dotyczącej kariery,
  • info@daikineurope.com w przypadku danych osobowych przedkładanych podczas zgłaszania wniosku o dodatkowe informacje.

Prześlemy Ci wtedy wszystkie dane osobowe, jakie zostały zgromadzone o Tobie i będziesz mógł zaktualizować lub zmienić te dane i odesłać je z powrotem do nas. Możesz ponadto, w dowolnej chwili i bezpłatnie poprzez zwykły wniosek wyrazić sprzeciw odnośnie dalszego przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu, wysyłając żądanie na wspomniany poprzednio adres e-mail.

Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek dalszych informacji lub masz inne, niż wspomniane powyżej, pytania dotyczące polityki prywatności danych firmy Daikin prosimy zwracać się do nas (do wiadomości Działu prawnego) poprzez:

Prześlij wiadomość e-mail poprzez ten formularz.

Faks: +32 59 55 88 99

Adres pocztowy: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium (Belgia)

Ta witryna może zawierać łącza do innych witryn, których firma Daikin nie jest właścicielem ani operatorem. Prosimy mieć świadomość faktu, że firma Daikin nie jest odpowiedzialna za polityki prywatności takich witryn oraz, że niniejsza Polityka prywatności danych odnosi się wyłącznie do danych zebranych przez tę witrynę.

Wersja 1.3 maj 2013