System VRV 5 Daikin

VRV 5 z odzyskiem ciepła

Lider w dekarbonizacji branży HVAC

Logo VRV 5

Wspólne tworzenie trwałego dziedzictwa

Kierując się zobowiązaniem do osiągnięcia zerowej emisji CO₂ netto do 2050 roku, zapewniamy bezpieczny, zdrowy i komfortowy klimat w pomieszczeniach przez cały cykl eksploatacji budynku, korzystając z najnowocześniejszych technologii.

​Nasz system VRV 5 z odzyskiem ciepła stanowi ważny etap na drodze dekarbonizacji budynków komercyjnych.

Inwerter systemu VRV 5 Daikin

Mistrz zrównoważonego rozwoju

Nowy system VRV 5 z odzyskiem ciepła reprezentuje przyszłość komercyjnego systemu HVAC-R, umożliwiając klientom znaczne zmniejszenie emisji CO2 ich budynku poprzez:

  • Zastosowanie czynnika chłodniczego R-32 i zmniejszenie wpływu na globalne ocieplenie nawet o 71% w porównaniu z czynnikiem R410A
  • Wyższą rzeczywistą efektywność sezonową
  • Innowacyjny 3-rurowy system z odzyskiem ciepła, odzysk i recyrkulację ciepła w przestrzeniach o różnych potrzebach cieplnych
  • Integrację wysoce efektywnej wentylacji przyczyniającą się do zapewnienia zdrowego otoczenia

Niezrównana elastyczność bez dodatkowych działań.

Technologia Shîrudo

Dzięki technologii Shirudo, system VRV 5 obsługuje małe pomieszczenia w budynku, bez potrzeby uwzględniania dodatkowych czyujników stężenia czynnika R32 oraz dodatkowej sygnalizacji optyczno dźwiękowej gdyż wszystko to jest w wyposażeniu systemu VRV 5 R32. 

Dzięki technologicznemu zintegrowaniu systemu detekcji z systemem VRV5, Daikin ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność pracy systemu w świetle normy PN-EN 378-1, oferując równocześnie maksymalną elastyczność, jeśli projekt został skonsultowany z przedstawicielem firmy Daikin wykorzystując narzędzia doborowe dla systemów VRV5.

Szeroka gama dedykowanych jednostek wewnętrznych na R-32

Specjalnie zaprojektowane jednostki wewnętrzne VRV na R-32 zapewniają maksymalną elastyczność we wszystkich konfiguracjach pomieszczeń. Wybór mocy od 1,1 kW do 31,5 kW z łatwością pokrywa wszystkie możliwe rozmiary pomieszczeń.

Systemy sterowane przez Google i Alexa

Jak działa odzysk ciepła?

równoczesne chłodzenie i ogrzewanie

Nasze innowacyjne systemy z odzyskiem ciepła umożliwiają równoczesne chłodzenie i ogrzewanie. Pozwala to na indywidualną kontrolę komfortu, jednocześnie umożliwiając praktycznie swobodne ogrzewanie poprzez przenoszenie ciepła ze stref wymagających chłodzenia do stref wymagających ogrzewania.

równoczesne chłodzenie i ogrzewanie

Nasze innowacyjne systemy z odzyskiem ciepła umożliwiają równoczesne chłodzenie i ogrzewanie. Pozwala to na indywidualną kontrolę komfortu, jednocześnie umożliwiając praktycznie swobodne ogrzewanie poprzez przenoszenie ciepła z obszarów wymagających chłodzenia do obszarów wymagających ogrzewania.

Bluevolution

Korzyści wynikające ze stosowania R-32

  • Niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): tylko 1/3 wartości w porównaniu z R-410A
  • Mniejsza ilość czynnika chłodniczego: O 15% mniej w porównaniu z czynnikiem chłodniczym R-410A
  • Wyższą efektywność energetyczną
  • Jednoskładnikowy czynnik chłodniczy, łatwy w obsłudze i recyklingu

-71% potencjalnego wpływu na globalne ocieplenie