jednostka vrv 5 na zewnątrz maleńkiego domu

Technologia Shîrudo

Dbamy o zapewnienie zgodności - dla Ciebie

Które standardy regulują bezpieczeństwo stosowania gazów fluorowanych?

Obowiązują 2 normy obejmujące uregulowania dotyczące bezpieczeństwa dla czynników chłodniczych:

 • EN378:2016 ogólna norma dotycząca czynników chłodniczych, która obejmuje zagadnienia toksyczności czynnika chłodniczego (klasa A lub B)
 • IEC60335-2-40 (wyd. 6) specjalna norma produktowa o pompach ciepła, obejmująca zagadnienia palności czynnika chłodniczego (1, 2L, 2, 3)

IEC60335-2-40 (wyd. 6) jest specjalną normą produktową i jest normą nadrzędną nad wszelkimi ogólnymi normami produktowymi, takimi jak EN378:2016.

Uwzględniając również fakt, że ograniczenia palności dla czynników chłodniczych A2L są surowsze niż ograniczenia dla toksyczności, obszar zastosowań VRV 5 obejmuje norma IEC60335-2-40 (wyd. 6)!

Jak można maksymalnie wykorzystać VRV z R-32
zgodnie z normą IEC60335-2-40 (wyd. 6)?

Norma produktowa IEC60335-2-40 (wyd. 6) określa minimalną powierzchnię pomieszczenia, jakiej należy przestrzegać w funkcji całkowitej ilości czynnika chłodniczego w systemie oraz jakie środki bezpieczeństwa muszą być wdrożone, aby rozluźnić ograniczenia na minimalną powierzchnię pomieszczenia

Rzeczywista elastyczność systemu jest w wysokim stopniu zależna od zachowania niezbędnej rozwagi w kwestii wyboru, zainstalowania oraz konserwacji systemu w minimalnym zakresie.

Jak działa technologia Shiduro

Technologia Shirudo obejmuje 2 fabryczne środki bezpieczeństwa oraz czujniki wbudowane w systemie VRV 5, certyfikowane przez zewnętrzną firmę (SGS CEBEC)

Oferuje to elastyczność obsługi dowolnego pomieszczenia o powierzchni minimum 10 m², bez potrzeby dokonywania czasochłonnych wyborów oraz wdrażania na obiekcie dodatkowych środków bezpieczeństwa.

 

W przypadku pomieszczeń o powierzchni poniżej 10 m², skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym
Ilustracja zintegrowanego czujnika
 • Zintegrowane w każdej jednostce wewnętrznej
 • Funkcja samokontroli wykrywa nawet najmniejsze wycieki czynnika chłodniczego
 • Automatyczna aktywacja środków bezpieczeństwa dla czynnika chłodniczego: alarm oraz zawory odcinające
Ilustracja zintegrowanego alarmu
 • Lokalny alarm wizualny i dźwiękowy zintegrowany w przewodowym zdalnym sterowniku Madoka
 • Dodatkowy alarm systemu nadzorowania można zintegrować poprzez:
  • Ustawienie lokalne w sterowniku Madoka
  • Sygnał wyjściowy wyzwalający alarm firmy zewnętrznej
   • Poprzez płytkę obwodów drukowanych jednostki zewnętrznej
   • Poprzez opcjonalny przekaźnik na płytce obwodów drukowanych jednostki wewnętrznej
   • Poprzez inteligentny sterownik Touch Manager​
Ilustracja zintegrowanych zaworów odcinających
 • Czynnik chłodniczy zostaje automatycznie zwracany do jednostki zewnętrznej
 • Po odzyskaniu czynnika chłodniczego zamykają się zawory odcinające i czynnik chłodniczy pozostaje umieszczony bezpiecznie

Dowiedz się, jak elastyczny jest system VRV 5

Minimalna powierzchnia pomieszczenia wymagana dla typowego systemu R-32 VRV z ładunkiem 6,5 kg czynnika chłodniczego wynosi 39 m². Dzięki technologii Shîrudo jednostki wewnętrzne VRV 5 można instalować w pomieszczeniach o powierzchni 10 m².

Wykorzystując poniższe suwaki dowiedz się, jak elastyczny dla Twojego projektu jest system VRV 5

vrv-slider

Dowiedz się więcej o systemie VRV 5

vrv5-header.jpg

VRV 5 serii S

Niższy równoważnik CO2 i wiodące na rynku efektywności

Zapoznaj się poniżej ze szczegółowymi informacjami o normach bezpieczeństwa dotyczących bezpieczeństwa gazów fluorowanych - English

Związane artykuły