Skip to main content

Technologia Shîrudo

Niezrównana elastyczność i zgodność bez dodatkowych działań

Które standardy regulują bezpieczeństwo stosowania gazów fluorowanych?

Obowiązują dwie normy obejmujące uregulowania dotyczące bezpieczeństwa dla czynników chłodniczych:

 • Palność (1, 2L, 2, 3): objęta specyficzną normą dotyczącą pomp ciepła IEC60335-2-40 (wyd. 6) ponieważ przeważa nad EN378:2016
 • Toksyczność (A lub B): objęta ogólną normą dotyczącą czynników chłodniczych EN378:2016.

Ograniczenia dotyczące palności czynników chłodniczych A2L są bardziej rygorystyczne niż te dotyczące toksyczności, dlatego technologia Shîrudo koncentruje się na oferowaniu maksymalnej elastyczności w ramach wymagań normy IEC60335-2-40 (wyd. 6).

Pełen spokój

Dzięki technologii Shîrudo, Daikin zapewnia zgodność z normą produktową IEC60335-2-40 (wyd. 6) dla jednostek wewnętrznych. Dzięki fabrycznie zintegrowanym środkom kontroli czynnika chłodniczego, projektowanie tych systemów jest najszybsze i najbardziej elastyczne

Nie ma potrzeby wykonywania skomplikowanych i czasochłonnych obliczeń, nawet w przypadku zastosowań w małych pomieszczeniach.

Aby bezstresowo zaprojektować dowolny budynek komercyjny, zweryfikuj swój projekt w naszym oprogramowaniu Xpress z integracją planów podłóg

Jak działa technologia Shîrudo

Technologia Shîrudo integruje środki kontroli czynnika chłodniczego w fabryce, co oznacza, że system VRV 5 jest wyposażony w czujniki, zawory odcinające i alarm, które są certyfikowane przez CB przez jednostkę notyfikowaną (SGS CEBEC).

Ilustracja zintegrowanego czujnika

Zintegrowane czujniki do wykrywania wycieków czynnika chłodniczego

 • Zintegrowane w każdej jednostce wewnętrznej
 • Funkcja samokontroli wykrywa nawet najmniejsze wycieki czynnika chłodniczego
 • W reakcji uaktywnia automatycznie środki bezpieczeństwa dla czynnika chłodniczego: alarm oraz zawory odcinające
Ilustracja zintegrowanego alarmu

Zintegrowany alarm

 • Lokalny alarm wizualny i dźwiękowy zintegrowany w przewodowym zdalnym sterowniku Madoka
 • Dodatkowy alarm systemu nadzorowania można zintegrować poprzez:
  • Ustawienie lokalne w sterowniku Madoka
  • Sygnał wyjściowy wyzwalający alarm innej firmy
Ilustracja zintegrowanych zaworów odcinających

Zintegrowane zawory odcinające

VRV 5 z odzyskiem ciepła

 • Zawory odcinające są zintegrowane w skrzynce BSSV
 • Zawory danej gałęzi czynnika chłodniczego są zamknięte, ograniczając przecieki
 • Reszta systemu pozostaje w eksploatacji

VRV 5 serii S

 • Zawory odcinające są zintegrowane w jednostce zewnętrznej
 • Czynnik chłodniczy zostaje automatycznie zwracany do jednostki zewnętrznej
 • Po odzyskaniu czynnika chłodniczego zamykają się zawory odcinające i czynnik chłodniczy pozostaje umieszczony bezpiecznie

Od małych domów po duże przestrzenie biurowe

VRV 5 z odzyskiem ciepła

VRV 5 serii S

Dowiedz się więcej o systemie VRV 5

Zapoznaj się poniżej ze szczegółowymi informacjami o normach bezpieczeństwa dotyczących bezpieczeństwa gazów fluorowanych

Związane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?