Skip to main content

Nowe zestawy central wentylacyjnych do przyłączania do jednostek zewnętrznych DX

Bruksela, 21 listopada 2023– Firma Daikin ogłosiła wprowadzenie na rynek nowych zestawów zaworów rozprężnych i skrzynek sterowniczych do łatwego łączenia jednostek zewnętrznych Daikin DX (Direct eXpansion) z centralami wentylacyjnymi. Te nowe zestawy działają również z czynnikiem chłodniczym R-32 o niższym GWP, zapewniając niskoemisyjne rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia i dostarczania świeżego powietrza, co tworzy optymalny komfort w przestrzeniach komercyjnych.

Ułatwienie dekarbonizacji budynków przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu

Połączenie central wentylacyjnych (AHU) z jednostkami zewnętrznymi DX oferuje znaczące korzyści dla przestrzeni komercyjnych, optymalizując komfort w pomieszczeniach przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej efektywności energetycznej. Systemy DX natychmiast reagują na zmieniające się obciążenia związane z temperaturą świeżego powietrza, zapewniając stałą i komfortową temperaturę wewnętrzną bez strat energii.

Co więcej, w najnowszych jednostkach inwerterowych VRV 5 ze sterowaniem inwerterowym stosowany jest czynnik chłodniczy R-32 o niższym GWP. Dlatego mogą one znacznie zmniejszyć ślad węglowy budynków, pomagając firmom w osiągnięciu ich celów ekologicznych, zapewniając jednocześnie, że rozwiązanie jest przyszłościowe.

Wygoda i możliwość wyboru

Najnowszy zestaw rozszerzający EKEA został znacznie ulepszony, oferując prostotę i opłacalność rozwiązania w pakiecie ze zwiększoną elastycznością i opcjami konfiguracji, aby umożliwić efektywne dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Dodanie trzech nowych wydajności (300, 350 i 400) zapewnia utworzenie pełnej gamy zestawów zaworów rozprężnych o mocach od 5 do 69,3 kW, aby spełnić wymagania każdego budynku. Dzięki pięciu dostępnym trybom sterowania, projektanci mogą wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie, dla wyważenia łatwości integracji z czasem reakcji. Zestawy mogą być używane w skrajnych warunkach pogodowych do minus 20˚C.

Oferta kompleksowa

Zestawy AHU firmy Daikin mogą być używane z dowolnymi centralami wentylacyjnymi z wężownicą DX na czynnik chłodniczy R-32 (lub R-410A), jednak dla uproszczenia dostaw Daikin oferuje rozwiązania pakietowe. Obejmuje to jednostkę zewnętrzną Daikin DX i centralę wentylacyjną Daikin z fabrycznie zamontowanym zestawem zaworu rozprężnego i skrzynką sterowniczą, oferując kompatybilność od razu po zakupie, z jednym punktem kontaktowym. Dokonanie wyboru jednego z rozwiązań AHU o przepływie powietrza do 140 000 m³/h jest łatwe dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Daikin.

EKEA - Pakiet świeżego powietrza Daikin

Joao Teixeira, specjalista ds. produktów VRV w Daikin, mówi:

"Nieustannie pracujemy nad rozwojem innowacyjnych produktów o niższym śladzie CO2, czego celem jest tworzenie budynków komercyjnych o zerowej emisji netto. Umożliwiając integrację pomp ciepła VRV 5 z systemami central wentylacyjnych, zestaw zaworu rozprężnego EKEA oferuje wygodę i prostotę z możliwością dalszego dostosowania dla zapewnienia optymalnego zużycia energii, przy jednoczesnym zastosowaniu czynników chłodniczych o niższym GWP, takich jak R-32, w celu zmniejszenia wpływu na środowisko”.

Części składowe systemu

Do zintegrowania centrali wentylacyjnej z systemem DX potrzeba 5 kluczowych elementów. Poniżej znajduje się krótki przegląd części składowych oraz ich funkcji.

EKEA - Główne elementy i okablowanie
  1. Jednostka zewnętrzna DX (na przykład: jednostka zewnętrzna VRV 5), oferuje szybką reakcję na zmieniające się obciążenie i niskie koszty eksploatacji.
  2. Centrala wentylacyjna Daikin (lub innej firmy) z wymiennikiem ciepła DX (Direct eXpansion). Wymiennik ciepła DX zastępuje wodny wymiennik ciepła. Wszystkie inne elementy centrali wentylacyjnej pozostają bez zmian
  3. Zestaw zaworu rozprężnego, który reguluje przepływ czynnika chłodniczego (a tym samym dostarczaną wydajność) do centrali wentylacyjnej.
  4. Skrzynka sterownicza steruje zestawem zaworu rozprężnego i wydajnością jednostki zewnętrznej w oparciu o dane wejściowe sterownika oraz czujników/termistorów. W zależności od typu sterownika i umiejscowienia termistora, regulacja może odbywać się na podstawie temperatury powietrza nawiewanego lub powrotnego lub poprzez temperaturę parowania/skraplania.
  5. Sterownik Daikin lub DDC, w zależności od sterownika, zapewni równowagę między łatwością integracji a czasem reakcji na zmieniające się obciążenia.

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz poniższą broszurę.

Ilustracje chronione prawem autorskim: Daikin Europe

Informacje o firmie Daikin

Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. jest spółką zależną globalnej grupy Daikin Industries i wiodącym dostawcą technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oczyszczania powietrza i chłodnictwa (HVAC&R) w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Daikin projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę produktów, usług konserwacyjnych, a także gotowych rozwiązań do zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Daikin Europe zatrudnia obecnie ponad 13 700 pracowników w ponad 57 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 14 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Królestwie Arabii Saudyjskiej. Centrala grupy Daikin Europe znajduje się w Ostendzie w Belgii. Firma została założona w 1972 roku, produkcja w Europie rozpoczęła się w 1973 roku.

Informacje o Daikin Industries Ltd.

Firma Daikin Industries została założona w 1924 roku w Osace w Japonii. Ta globalna grupa zatrudnia ponad 96 000 osób na całym świecie i jest liderem na rynku pomp ciepła i systemów klimatyzacji, a także filtracji powietrza. Jest to jedyny producent na świecie, który opracowuje i produkuje urządzenia dla systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, a także czynniki chłodnicze we własnym zakresie. W roku budżetowym 2022 (od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.) firma osiągnęła obroty w wysokości 28,2 mld euro.

Kontakty Daikin Europe N.V. z mediami

Sofie Sap – Tel.: +32 472 580482 Poczta e-mail: sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – Tel.: +32 465 462321 Poczta e-mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Kontakt dla mediów w sprawie zapytań dotyczących produktów Daikin Europe N.V.

Gill De Bruyne – Tel.: +32 486 523554 Poczta e-mail: debruyne.g@daikineurope.com

Związane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?