Skip to main content

Loop by Daikin

9/12/2020

Firma Daikin rozszerza program dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym: jednostki VRV z odzyskanym czynnikiem chłodniczym są teraz dostępne w całej Europie

Rozszerzenie programu L∞P by Daikin w celu zwiększenia korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie: Uniknięcie produkowania corocznie 250 tys. kg pierwotnego czynnika chłodniczego dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym. 

Bruksela, 16 października 2020 rok - Daikin Europe rozszerza swój program dotyczący gospodarki
o obiegu zamkniętym na wszystkie jednostki VRV produkowane i sprzedawane w całej Europie. Program L∞P by Daikin pozwala uniknąć produkowania corocznie 250 tys. kg pierwotnego czynnika chłodniczego, oferując Europejczykom dostęp do zregenerowanego i odzyskanego czynnika chłodniczego. Certyfikat niezależnego laboratorium gwarantuje, że odzyskany czynnik chłodniczy
w pełni spełnia normy jakości i jest prawidłowo przydzielony do certyfikowanych jednostek VRV w ramach programu L∞P by Daikin. Daikin planuje rozszerzyć program na inne produkty i czynniki chłodnicze w ramach swojej globalnej polityki dotyczącej czynników chłodniczych.

 

Daikin Altherma 3 H HT

Daikin, lider na rynku ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (HVAC-R), informuje o rozszerzeniu programu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym L∞P by Daikin dla czynników chłodniczych. Kluczowe zasady programu są proste: Daikin odzyskuje czynniki chłodnicze z istniejących systemów za pośrednictwem swojej sieci instalatorów, regeneruje je i przywraca do ich pierwotnej jakości, a następnie przydziela odzyskane czynniki chłodnicze do nowych systemów VRV produkowanych i sprzedawanych w całej Europie.

Program stanowi doskonały przykład gospodarki o obiegu zamkniętym, wykorzystującej cały ekosystem Daikin i partnerów biznesowych firmy w całej Europie.

Uniknięcie produkowania corocznie 250 tys. kg pierwotnego czynnika chłodniczego

Program L∞P by Daikin uruchomiono w 2019 roku dla wybranych jednostek Daikin VRV, ale dzięki sukcesowi programu, od listopada 2020 roku firma rozszerza go na wszystkie jednostki VRV produkowane i sprzedawane w Europie. Konkretnie, program L∞P by Daikin będzie teraz obecny we wszystkich państwach członkowskich UE, w Albanii, Bośni i Hercegowinie, na Islandii, w Kosowie, w Czarnogórze, w Macedonii Północnej, w Norwegii, w Serbii, w Szwajcarii i w Wielkiej Brytanii.

Łącznie program L∞P by Daikin pozwala uniknąć produkcji corocznie 250 tys. kg pierwotnego czynnika chłodniczego. Od momentu wprowadzenia na rynek, program L∞P by Daikin zyskał dużą popularność na rynku europejskim. Program sprawia, że ponowne użycie czynników chłodniczych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, zaadoptowała go taka firma, jak Action. Holenderska sieć detaliczna licząca ponad 1400 sklepów w całej Europie wykorzystuje w nowych lub odnowionych sklepach zregenerowany czynnik chłodniczy ze swoich starych sklepów.

„L∞P by Daikin to doskonały przykład gospodarki o obiegu zamkniętym” - mówi George Dimou, Menedżer ds. produktów VRV w Daikin Europe. „Każdego dnia pracujemy nad tym, aby nasze produkty były tak energooszczędne, jak to tylko możliwe, poprawiamy możliwości obiegowe naszych produktów i motywujemy wszystkich naszych partnerów i klientów do połączenia sił w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Odpowiedzialne wykorzystanie materiałów jest integralną częścią tej ambicji. L∞P by Daikin właśnie to prezentuje. Eliminując wyczerpywanie się zasobów, oszczędzamy tony pierwotnego czynnika chłodniczego i zmniejszamy nasze oddziaływanie na środowisko”.

 

Doskonałe dopasowanie z Europejskim Zielonym Ładem

Program L∞P by Daikin doskonale wpisuje się w ambicje Europejskiego planu działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, który Daikin Europe w pełni wspiera. Komisja Europejska dąży do ograniczenia ilości odpadów, zużywania tworzyw sztucznych i materiałów w całej Unii Europejskiej. Innowacyjne projekty o obiegu zamkniętym, takie jak program L∞P by Daikin, mające konkretny wpływ na zużywanie zasobów naturalnych, są jednym z wkładów branży HVAC-R w walkę z odpadami materiałowymi.

Ponadto, inwestowanie w lokalną gospodarkę o obiegu zamkniętym i europejskie przedsiębiorstwa jest również trwałą inwestycją w gospodarkę europejską.  Dzięki temu ambicje Zielonego Ładu są zgodne z ambicjami „UE nowej generacji” - unijnego programu naprawy po COVID-19.

Co więcej, ponowne wykorzystanie zregenerowanego czynnika chłodniczego nie ma wpływu na limity z Rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i wspiera rozwój branży HVAC-R w zrównoważony sposób. Niezależny proces audytu stanowi gwarancję, że odzyskany czynnik chłodniczy spełnia dokładnie te same standardy jakości, co pierwotny czynnik chłodniczy. Ten proces gwarantuje także prawidłowy przydział administracyjny odzyskanego czynnika chłodniczego: dla każdej certyfikowanej jednostki w ramach programu L∞P by Daikin stosuje się taką samą ilość 100% odzyskanego czynnika chłodniczego w fabrykach Daikin.

Potencjał do tego, aby stać się standardem w branży

Daikin będzie nadal inwestować w program L∞P by Daikin w ramach swojej zrównoważonej strategii. Firma zobowiązała się do dalszego rozszerzania programu w krótkim okresie, aby objąć nim więcej typów czynników chłodniczych i różne zakresy produktów.

„Wyciągamy rękę do wszystkich naszych partnerów, instalatorów i klientów, aby połączyć siły i utorować drogę do europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym. W ten sposób każde euro zainwestowane w zregenerowany czynnik chłodniczy napędza europejski biznes i zmniejsza nasze oddziaływanie na środowisko. Wierzymy, że zasada L∞P by Daikin może stać się standardem branżowym i mamy nadzieję, że zainspiruje innych producentów HVAC-R” - podsumowuje Toshitaka Tsubouchi, Wiceprezes Daikin Europe.

 

bg-image

Daikin Altherma 3

Ostatnie uzupełnienie gamy urządzeń grzewczych Daikin oferuje najwyższy poziom komfortu, efektywności energetycznej, niezawodności oraz kontroli.

Kolejne artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?